Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

7.2. „павутинна” модель (динамічний підхід до рівноваги)

Ця модель використовується для приблизного визначення ціни на продукт, виходячи з цін попиту на цей продукт у минулому.

Вона описує процес пристосування  на ринках, відслідковую- чи весь процес коректування  цін  і обсягу випуску при русі  від одного стану рівноваги   до іншого.

Павутинна модель – модель, що відображає ринкову ситуацію, при якій обсяг попиту визначається виходячи із ціни поточного періоду, а обсяг пропозиції  – на основі цін попереднього періоду.

При використанні  цієї моделі можна одержати дві ситуації:

а) стійка рівновага – незважаючи на коливання ціни, вона все одно прийде до точки рівноваги;

б) нестійка рівновага.

За допомогою павутинною моделі можна спостеригати дер- жавний вплив на той чи інший ринок.