Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

17.2. підвищення цін

Підвищення цін може бути спричинене такими обставинами:

1) стійкою інфляцією, яка зумовлена зростанням  витрат. Зро- стання витрат, що випереджає підвищення продуктивності праці, призводить  до зниження норми і змушує фірми ре- гулярно підвищувати ціни;

2)  наявністю надмірного  попиту. Якщо фірма не може задо- вольнити всі потреби, вона може підняти ціни. Причому зробити  це вона може відкрито, а може практично непом- ітно, скасувавши знижки, поповнивши асортимент більш дорогими  товарами.

 

Зниження цін виправдане, якщо:

а) витрати на одиницю продукції можуть бути істотно знижені за рахунок збільшення обсягу продаж;

б) співвідношення  між кількістю потенційних покупців за більш низькою ціною та існуючими покупцями  на користь потен- ційних покупців.

Зниження цін і збільшення обсягу продаж нездатні привести до негайного  відновлення прибутку, якщо на змінні витрати при- падає значна частка у загальних витратах. Якщо фірма у ціноут- воренні орієнтується на витрати виробництва,  то постійні витра- ти є ключем до виявлення можливості зниження ціни. Постійні витрати можуть становити значну частину загальних витрат. При зниженні  цін надходження від продаж повинні бути вищими  від змінних витрат у розрахунку на одиницю виробу, і зробити зни- ження ціни неможливо.