Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

Тема 10 чиста монополія 10.1. прибутки і збитки в умовах монополії. умови максимізації прибутку і рівноваги на монополістичному ринку

Монополія – ринкова ситуація, коли  існуєть єдиний прода- вець товару, що не має близьких замінників,  для інших продавців вхід на даний ринок закритий.

З погляду реклами, у монополіста немає необхідності в агре- сивних діях. Монополіст працює безпосередньо з кривою попи- ту, а не з ціною.

Умова рівноваги фірми в короткостротковому періоді визна- чається як МR=МС.

1. Для встановлення ціни в умовах монополії визначають:

+  характеристики ринкового попиту;

+  витрати попиту;

+  обсяг виробництва;

+  ціну, що максимізує прибуток

2. Монополіст  не призначає найвищу ціну, оскільки прибуток може і не бути в цьому випадку максимальним.

3. Для монополіста  важливий не прибуток  на одиницю про- дукції, а максимум сукупного  прибутку.

4. У монополіста  можливі збитки  при падінні попиту і висо- ких витратах.

5. Монополіст  уникає ділянки еластичного попиту.

6. Монополіст може скоротити обсяг виробництва і збільши- ти ціну.

7. Монополіст  може збільшувати свій прибуток  шляхом вве- дення дискримінації або так званих дискримінаційних цін.