Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

21.4. стратегія цільових і незмінних цін

При стратегії цільових цін метою є визначений розмір при- бутку, наприклад, високий  прибуток протягом  деякого конкрет- ного року, задовільний обсяг прибутку протягом  ряду років (на- приклад, 20 млн грн за рік протягом 5 років), одержання визначеного  відсотка прибутку (наприклад,  15–20\%) на вкладе- ний капітал. При реалізації цієї стратегії можуть змінюватися  об- сяги продаж і ціни, але запланований розмір прибутку повиннен бути забезпечений.

Стратегія незмінних цін. Фірма може прагнути до встанов- лення і збереження протягом тривалого часу незмінних цін на свої товари  й послуги.  У випадку  підвищення  витрат  виробництва фірма замість перегляду цін убік збільшення зменшує масу упа- ковки, змінює склад товару тощо. При цьому передбачається, що споживач віддає перевагу змінюваних   і пільгових цін таким змінам, ніж зростанню цін.