Ціноутворення - Навчальний посібник (Колесников О.В.)

21.7. стратегія цін залежно від призначення товару і від репутації фірми

Стратегія цін і репутація фірми. Фірмі небайдуже, яке став- лення склалося у покупців до її товарів і до неї самої. Ставлення покупця до товару на ринку визначається його минулим досвідом, оцінкою товару іншими покупцями,  першими враженнями. Ефек- тивним  засобом  зміцнення  репутації  фірми  на ринку  є марка фірми і ціна. Те, який імідж фірма може створити собі, залежить від її фінансових та інших можливостей;  у випадку їх обмеженості бажаного уявлення не буде досягнуто.

Якщо фірма створила собі репутацію виробника дорогих ви- сокоякісних товарів, то при розробленні нової серії товарів вона навряд чи обере шлях випуску товарів дешевих, невисокої якості. Ця фірма буде концентрувати  свої зусилля на високій якості то- варів, встановлювати високі ціни на них і при рекламуванні нама- гатися уникати акценту на ціну товару.

Фірма, яка не прагне до створення на ринку репутації ведучої марки серед товарів даного типу, залишається добре відомою у національному масштабі і працює під маркою оптового чи роздр-

 

ібного продавця, і може використовувати ціну як одну з основних складових своєї маркетингової політики. Фірми такого типу вказу- ють ціну у своїх рекламних оголошеннях, намагаючись тим самим залучити покупців, що приділяють велике значення ціні. Вони не бояться обговорювати питання ціни,  впевнені, що за таку ціну вони пропонують покупцеві товар кращий, ніж конкуренти.  Однак таке рекламування можливе при невисокому  рівні виробничих витрат і широкій мережі, що охоплює велику частину ринку.

Стратегія  цін залежно  від призначення  товару. Є товари, що можуть мати кілька призначень, і цей фактор враховується в ціноутворенні.  Так, новинка, якщо вона купується для подарунка, краще буде продаватися за високою ціною. Покупець не любить, щоб його сприймали  як людину, яка не здатна купити  дорогий подарунок. Різні напої за романтичною  вечерею в модному рес- торані мають більш високу ціну, ніж у магазині, де їх купують для домашнього  споживання. У такий же спосіб встановлюються ціни на книги. Ціна бестселерів у твердій обкладинці набагато вища від ціни тих самих видань у м’якій обкладинці, тому що останні вва- жаються не настільки престижними. Одним із ключів до ефектив- ного встановлення цін на товари, що мають кілька призначень, є формування заздалегідь ставлення покупців до їх вартості.

Традиційні шкали цін на товари різного класу та їх облік при виробництві товарів. Багато видів виробів традиційно ма- ють шкали цін, до яких повинні пристосовуватися виробники і торговці. Так, льодяники являють собою приклад роздрібного ринку, де дотримання  цінової шкали абсолютно необхідно.  На- приклад,  якщо  традиційно  один  льодяник  оцінюється  в   2,  3,

4 грн за штуку, то, вибравши категорію  свого товару за ціновою шкалою, керівництво кондитерської фірми, змінюючи масу льодя- ника, склад суміші і якість інгредієнтів,  агентську  чи роздрібну націнку, домагається  того, щоб ціна на кінцевий продукт відпов- ідала обраній категорії.  При цьому два конкуруючих  льодяники можуть мати однакову ціну, наприклад 2 грн, але один буде ва- жити 10 г, а інший – 12,5 г, тобто фактична різниця цін станови- тиме 25\%.