Проблеми цивільного права та процесу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна

АнотацІя

 

МВС України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кафедра цивільного права та процесу

Кафедра цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології

Кафедра правових основ підприємницької діяльності Навчально-наукового інституту права, економіки та соціології

 

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ

 

Матеріали

міжнародної науково-практичної конференції,

присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна

23 травня 2009 р.

 

Харків 2009

 

ББК  67.9(4укр)304+310я7

П32

УДК 347(447)+351.743(07)

 

Друкується відповідно до розпорядження ректора Харківського національного університету внутрішніх справ № 66 від15.04.2009 р.

 

П 32    Проблеми цивільного права та процесу : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (23 травня 2009 р.). – Х. : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 436 с.

 

У збірнику представлені тези наукових доповідей та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції, присвяченій пам’яті професора О. А. Пушкіна (23 травня 2009 року).

 

Матеріали видано в авторській редакції

 

ББК  67.9(4укр)304+310я7

 

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009

 

Тези повідомлень та виступів