Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 10. практикум І контрольнІ тестовІ завдання

Десятий розділ  дозволяє набути навиків  і вмінь практичного ви- рішення  маркетингових завдань через  використання можливостей мережі  Інтернет, а також  здійсни- ти комплексну перевірку знань Інтернету в маркетингу на основі відповідей на контрольні тести.

Основні  підрозділи:

10.1. Практичні завдання.

10.2. Розрахункові завдання та ситуаційні вправи.

10.3. Контрольні тести за тематикою розділів.