Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 8. маркетинговІ пІдходи до забезпечення ефективностІ веб-сервера пІдприЄмства

Восьмий розділ представить Вам маркетингові прийоми побудови ефективної систе- ми маркетингу підприємства в мережі  Інтернет  і методи- ки оцінки  ефективності його веб-сервера.

Основні  підрозділи:

8.1. Проведення маркетингових  заходів для залучення  відвідувачів на веб-сервер підприємства.

8.2. Характеристика  методів  ціноутворення   на  рекламування веб-сервера підприємства.

8.3. Визначення  ефективності побудови системи маркетингу в се- редовищі Інтернету.

8.4. Оцінка економічної ефективності веб-сервера підприємства.

8.5. Оцінка інтеграції веб-сервера з інформаційною системою під- приємства.

8.6. Визначення   маркетингових   параметрів   ефективності  веб- сервера.

8.7. Комплексний  підхід  до оцінювання  ефективності  інтернет- реклами.

Ключові терміни:

веб-каталоги, жовті сторінки, оплата за кількість показів, опла- та за кількістю кліків, оплата залежно від кінцевих результатів,

 

погодинна оплата, економічні параметри, організаційні параме- три, маркетингові параметри, економічна ефективність, одно- разові витрати, експлуатаційні витрати, інформаційна система підприємства, маркетингові параметри ефективності.