Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 2. характеристика аудиторІЇ мережІ Інтернет

У другому розділі Ви маєте можливість ознайомитись із результатами досліджень, які   розкривають  специфіку  міжнародної та вітчизняної аудиторії Інтернету, визна- чають  особливості становлення всесвітньої мережі  в Україні  та характеризують чинни- ки впливу на поведінку інтернет-користува- чів.

Основні  підрозділи:

2.1. найвідоміші дослідницькі центри і агентства глобальної ме- режі.

2.2.  Соціодемографічні  характеристики   міжнародної  аудиторії

Інтернету.

2.3. Особливості розвитку української аудиторії Інтернету.

2.4. напрями використання мережі Інтернет у різних країнах світу.

2.5. Методологія дослідження специфіки поведінки вітчизняних ін- тернет-користувачів та основні прогнози.

Ключові терміни:

дослідницькі  центри  й агентства  Всесвітньої мережі, характе- ристики міжнародної аудиторії Інтернету, покраїнна структура інтернет-ринку соціодемографічний портрет середньо статис- тичного інтернет-користувача, український  домен, вітчизняний сегмент мережі, риси сучасного періоду використання Інтернету, поведінка інтернет-користувача, прогнозування числа користу- вачів, типи користувачів за стилем життя