Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

8.2. характеристика методів ціноутворення на рекламування веб-сервера підприємства

У практиці  розрізняють такі методи  ціноутворення на рекламу сервера:

• Оплата за кількість показів. Ціна базується на кількості пока- зів користувачам сторінки, на якій розміщений баннер. В основі мето- ду лежить так званий СРМ  (cost per thousand impressions) — вартість показу рекламного повідомлення одній тисячі осіб. СРМ  не є постій- ною величиною і може коливатися в межах від 5 до 250$. Наприклад, Netscape бере 30$ за показ баннера тисячі відвідувачів, a Yahoo — 20$, що можна порівняти  з цінами на рекламу в друкованих  виданнях.

• Оплата за кількістю кліків (click — клацнути). Метод заснова- ний не на вимірі відвідувань сторінки з баннером, а на кількості людей, які  «клацнули» на цьому  баннері,  тобто на реальних  відвідуваннях сторінки  рекламодавця. Цей спосіб користується найбільшим попи- том серед рекламодавців, але він не враховує  пасивної  дії реклами, того, що навіть поверхневий погляд на добре побудований  баннер су- проводжується відображенням інформації у свідомості користувача.

• Оплата залежно від кінцевих результатів. При цьому спосо- бі вартість рекламних  послуг прирівнюється до кінцевих результатів проведення  рекламної кампанії.

• Погодинна оплата. Це вид звичайної  оплати  реклами,  однак в основі лежить облік кількості відвідувачів сервера і його сторінок.