Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

7.1. вибір місця для розміщення веб-сервера підприємства

Існує  три  можливих варіанти розміщення веб-сервера під- приємства в мережі  Інтернет:

1) на веб-сервері провайдера;

2) власний сервер з розміщенням його у провайдера;

3) власний сервер з розміщенням його на території фірми. Перший  спосіб потребує  найменших  витрат  і в середньому  ви-

магає 100$ за установку  сервера і місячну плату 50$, хоча конкретні цифри залежать від обсягу місця, що займається.

Найбільш дорогим є останній  варіант, який  вимагає  значних  ін- вестицій на купівлю сервера, програмного забезпечення, оплату ад- міністрування, установку  захисного програмного  забезпечення від несанкціонованого доступу до Інтернету, оренду каналів зв’язку і т.д. Його вартість може складати від 10000$. Основними причинами для вибору такого варіанта можуть бути наступні:

– досить висока кількість  відвідувачів;

– потреба в доступі до програмного забезпечення,  адмініструван- ня якого провайдер  забезпечити не може;

– потреба в безпосередньому доступі до даних веб-сервера з боку мережевого пристрою.

Проміжним є другий варіант, коли веб-сервер знаходиться на те- риторії провайдера,  що дозволяє заощадити  на вартості оренди виді- лених каналів зв’язку й адмініструванні.