Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

8.6. визначення маркетингових параметрів ефективності веб-сервера

Маркетингові  параметри  характеризують ефективність прове- дення маркетингової програми реалізації та просування веб-сервера в Інтернеті  та визначають  ефективність використання фірмою інстру- ментів веб-маркетингу.

В основі  визначення цих параметрів  лежить  аналіз  інформації, що може одержуватися з log-файлів веб-сервера або при застосуванні файлів  cookies. Отримані  дані можуть  бути  використані з найбіль- шою ефективністю у випадку  відстеження їхніх змін в часі, а також бути критеріями корегування як усього плану реалізації і просування веб-сервера, так і перегляду проведених заходів у рамках розробленої маркетингової програми  просування сервера  підприємства.  Виділя- ють такі параметри:

 

1. Ефективність різних входів на сервер (П

 

). Характеризує

 

Ідж

ефективність використання різних джерел залучення відвідувачів на

сервер. Визначається як відношення відвідувачів,  які скористалися

 

цим джерелом (S

), до загальної кількості відвідувань сервера (S ):

 

Iдж

П Ідж

з

= SІдж   .

S

 

з

2. Оцінка відвідуваності веб-сторінок сервера (П

 

). Харак-

 

Істр

теризує популярність сторінок веб-сервера. Визначається для кожної

 

сторінки  як відношення кількості  відвідувань  веб-сторінки (S

) до

 

з

 

загальної кількості відвідувань сервера (S ):

Істр

 

 

П Істр

 

S

=   Істр   .

S

 

з

3. Ефективність баннерної реклами (Е

 

Іб

 

).  Визначає  ефектив-

 

ність кожного рекламного  баннера і дозволяє як порівнювати  їх, так і вдосконалювати. Базується на аналізі відвідувачів, на яких реклама вплинула, і вони скористалися баннером — посиланням — і перейшли з його допомогою на веб-сервер  фірми. Визначається як відношення

 

відвідувачів  сторінки (S

), на якій розміщений баннер, до числа тих,

 

Іо

 

що «клікнули» на нього (S ):

еІб

= SІб   .

S

 

Іо

4. Ефективність перетворення відвідувачів сервера в покупців

(П        ) для випадку, якщо на веб-сервері  підприємства реалізований

птр

віртуальний магазин.  Визначається як  процентне  співвідношення

між відвідувачами, що перейшли до активних дій з придбання товарів

(S         ), і загальною кількістю відвідувачів сервера (S):

 

птр

Пптр

 

S

=   птр  ×100\% .

S

 

 

п

 

5. Кількість повторних відвідувань (К ). Характеризує ви- конання  другої основної  функції  веб-маркетингу після  початкового залучення відвідувачів  на сервер, а саме: забезпечення максимальної кількості  повторних  відвідувань  сервера.  Визначається як  середня

 

величина,  рівна відношенню  загальної  кількості  відвідувань  сервера

o

 

(S ) до загального числа його відвідувачів (S):

K  = So  .

n          S