Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 9. методи просування в середовищІ Інтернет

Дев’ятий  розділ   ознайо- мить Вас  із призначенням і особливостями застосуван- ня сучасних інструментів маркетингу для проведення підприємством рекламних кампаній у мережі  Інтернет.

Основні  питання розділу:

9.1. Методологічні основи проведення рекламної кампанії в Інтер- неті.

9.2. Реєстрація веб-сервера в каталогах і пошукових системах.

9.3. Банерна реклама як ефективний засіб інтернет-реклами.

9.4. електронна пошта як важливий маркетинговий  інструмент популяризації підприємства.

9.5. Маркетинг із використанням  конференції UseNet і реклами на дошках оголошень.

9.6. Класифікація і типові інструменти комунікаційних кампаній в

Інтернеті.

Ключові терміни:

рекламна кампанія, індексація в пошукових системах, банерна ре- клама, банер, імідж-реклама, методи банерної реклами, служби обміну банерами, покупка  показів банерів, електронна пошта, ін- терфейс, списки розсилання, дискусійні аркуші (листи),  спам, кон- ференції UseNet, веб-конференції.