Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

§4. відповідальність за правопорушення  на ринку цінних паперів

Фондовий ринок потребує підвищених гарантій його стабільності і виконання його учасниками взятих зобов’язань.

За порушення законодавства про цінні папери посадові особи несуть кримінальну та майнову відповідальність, яка встановлена відповідними законодавчими актами України.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку стягує з юридичних осіб штрафи:

за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів – в розмірі до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку, одержаного в результаті цих дій;

за діяльність на ринку цінних паперів без ліцензії – у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за неподання, несвоєчасне подання або надання юридичними особами свідомо недостовірної інформації – у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів – у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафів може бути оскаржено в суді. Штрафи, які накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються в суворому порядку. Про накладення на комерційні банки стягнень Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її територіальні управління в випадках відхилення від умов, визначених в розпорядженнях про здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, а також у статуті і правилах фондової біржі, можуть застосовувати наступні санкції:

а)       попередження;

б)      призупинення на строк до одного року підписки та продажу цінних паперів;

в)      призупинення на відповідний термін укладення угод на деякі види діяльності з випуску та обігу цінних паперів;

г)       анулювання дозволу, виданого на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів, у випадках повторного застосування санкцій, передбачених підпунктами «а» – «в» цієї статті.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може призупиняти діяльність фондової біржі в випадках порушення нею статутної діяльності і вимагати проведення її згідно зі статутом та правилами фондової біржі.

Відповідальність за адміністративні правопорушення, які пов’язані з діяльністю фізичних осіб на ринку цінних паперів, у відповідності до ст. 13 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

здійснення операцій з випуску в обіг або розміщення незареєстрованих цінних паперів тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

здійснення операцій на ринку цінних паперів без ліцензії тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

неподання, несвоєчасне подання або подання свідомо недостовірних відомостей Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

ухилення від виконання розпоряджень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку тягне за собою накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Протоколи про вчинення адміністративних правопорушень складаються посадовими особами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі виявлення ними відповідних правопорушень. Адміністративні стягнення за правопорушення, пов’язані з діяльністю на ринку цінних паперів, накладаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або її територіальними органами. Спори, що виникають у ході застосування санкцій до осіб, винних у здійсненні правопорушення на ринку цінних паперів, вирішуються судом або арбітражним судом.

Постановою Кабінету Міністрів України затверджено Порядок накладення арешту на цінні папери від 22.09.1999 р., у якому визначено підстави для накладення арешту на цінні папери. Арешт застосовується в наступних випадках:

на виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, яке належить відповідачу;

на виконання рішення суду про конфіскацію майна боржника;

для забезпечення збереження майна боржника у вигляді цінних паперів, яке підлягає наступній передачі стягувачу або реалізації.

Арешт може накладатись на будь-які цінні папери як одного власника, так і кількох співвласників, незалежно від їх виду та форми випуску.

Цінні папери, на які накладено арешт, підлягають опису, в процесі проведення якого складається акт за встановленою формою. В акті зазначається вид, найменування випуску, категорія та кількість цінних паперів. Виявлені під час опису іменні цінні папери у документарній формі та цінні папери на пред’явника у документарній формі, на які накладено арешт, підлягають обов’язковому вилученню та негайній передачі на зберігання до установ Національного банку України. Крім того, іменні цінні папери в документарній формі обмежуються в обігу шляхом їх блокування реєстроутримувачем на особовому рахунку власника невідкладно після отримання копії відповідної постанови державного виконавця. Блокування полягає в припиненні реєстрації переходу права власності на іменні цінні папери, обтяжені зобов’язаннями. Цінні папери, випущені у бездокументарній формі, та знерухомлені цінні папери, на які накладено арешт, обмежуються в обігу шляхом здійснення зберігачем відповідної облікової операції невідкладно після отримання копії постанови державного виконавця. У цьому випадку частина або вся кількість цінних паперів на рахунку власника обмежується в обігу шляхом виконання відповідного облікового запису.

Кримінальна відповідальність за правопорушення, пов’язані з діяльністю на ринку цінних паперів, настає у відповідності до статей 199, 223, 224, 234 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ст. 199 КК України виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі (двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі (чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 223 КК України випуск (емісія) громадянином або службовою особою суб’єкта господарської діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому законом порядку карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років. Внесення громадянином або службовою особою суб’єкта господарської діяльності в документи, які подаються до реєстрації емісії цінних паперів, свідомо недостовірної інформації, а також затвердження таких документів, якщо ці дії заподіяли велику матеріальну шкоду інвесторові, караються штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 224 КК України виготовлення з метою збуту, збут чи використання іншим чином підроблених недержавних цінних паперів караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди (триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або якщо вони завдали особливо великої матеріальної шкоди (тисяча і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян), караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 234 КК України продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу караються штрафом від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. А викрадення приватизаційних паперів карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

 

Контрольні запитання

Наведіть легальне визначення ринку цінних паперів.

Що слід вважати цінним папером?

Охарактеризуйте основні види цінних паперів.

Які види операцій банків з цінними паперами?

Які функції Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку?

Яка відповідальність настає за правопорушення на ринку цінних паперів?

 

Нормативно-правові акти та література

Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р.

Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua

Закон України «Про банки та банківську діяльність» від 7.12.2000 р. зі змінами та доповненнями // www.rada.gov.ua

Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» // ВВР України. – 2002. – № 16. – Ст. 114.

Закон України «Про господарські товариства» від 19.03.1991 р. // ВВР. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» від 23.11.2006 р. № 3480 – IV // www.rada.gov.ua

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5.04.2001р. // ВВР. – 2001. – №24. – Ст. 128.

Положення про операції банків з векселями» від 28.05.99 р.: Постанова Правління НБУ № 258 // Вісник НБУ. – Вип.4 (91). – С. 37-49.

Агарков М. М. Основы банковского права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах. Изд. 2-е. – М.: БЕК, 1994. – 276 с.

Банківське право України / За заг.ред. Селіванова А. О; – К., 2000. – 384 с.

Банківські операції / За ред. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

Ефимова Л. Г. Банковское право. – М.: БЕК, 1994. – 360 с.

Качан О. О. Банківське право – К.: Школа, 2004. – 328 с.

Костюченко О. А. Банківське право: Підручник. – К.: АСК, 2003. – 928 с.

Орлюк О.П. Банківське право. − К.: Юрінком Інтер, 2005. – 376 с.

Гавалда К., Стуфле Ж. Банковское право (учреждения – счета– операции – услуги) / Пер с фр. / Под ред. В.Я Лисняка. – М.: Статут, 1996. − 278 с.

Орлюк О. П. Теоретичні питання банківського права та банківського законодавства. − К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юрист, 1999. – 424 с.