Банківське право України - Навчальний посібник (Фомін Г.Ф.)

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1. загальнІ положення
Читать: Глава 1. предмет, метод і система банківського права
Читать: § 1. поняття та склад банківської системи україни
Читать: § 2. предмет і метод банківського права
Читать: §3. банківські правовідносини
Читать: § 4. система банківського права
Читать: §5. основні принципи банківського права
Читать: §6. джерела банківського права
Читать: §1. характеристика правової природи нбу
Читать: §2. керівні органи та організаційна структура нбу
Читать: §3. функції національного банку україни
Читать: §4. операції національного банку україни
Читать: §5. наглядова діяльність нбу
Читать: Глава 3. правове становище комерційних банків
Читать: §1. поняття, ознаки та види комерційних банків
Читать: §2. органи управління комерційного банку
Читать: § 3. операції комерційних банків
Читать: §4. банківська інформація і забезпечення банківської таємниці
Читать: §5. порядок створення комерційних банків, їх філій та представництв
Читать: РоздІл ii. особлива частина
Читать: Глава 4. правове регулювання операцій із залучення вкладів та відкриття банківських рахунків
Читать: §1. правова природа банківського рахунка та банківського вкладу
Читать: §2. правове регулювання депозитних операцій
Читать: §3. види та характеристика банківських рахунків
Читать: §4. порядок відкриття депозитних рахунків
Читать: § 5. порядок відкриття поточних рахунків
Читать: Глава 5. правове регулювання розрахункових відносин
Читать: §1. форми розрахунків у господарському обігу україни
Читать: §2. правове регулювання розрахунково-касового обслуговування
Читать: §3. міжбанківські розрахунки
Читать: § 4. правове регулювання договірного, примусового списання та арешту коштів з банківських рахунків
Читать: Глава 6. правове регулювання банківського кредитування*
Читать: §1. поняття кредиту і кредитних правовідносин
Читать: §2. форми кредитів
Читать: §3. юридична природа кредитного договору
Читать: §4. укладення кредитного договору
Читать: Глава 7. правове регулювання ринку цінних паперів
Читать: §1. поняття ринку цінних паперів
Читать: §2. правова характеристика цінних паперів
Читать: §3. операції банків з цінними паперами
Читать: §4. відповідальність за правопорушення  на ринку цінних паперів
Читать: Глава 8. правове регулювання валютних операцій
Читать: §1. поняття та юридична сутність валютних операцій
Читать: §2. ліцензування валютних операцій
Читать: §3. правове регулювання кореспондентських відносин і розрахунків з іноземними банками
Читать: §4. операції на міжбанківському валютному ринку
Читать: §5. валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства
Читать: Глава 9. банківсько-правові заходи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Читать: §1. правове забезпечення протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
Читать: §2. система запобігання та протидії легалізації в україні доходів, одержаних злочинним шляхом
Читать: §3. фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
Читать: §4. відповідальність за дії, пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
Читать: §5. правові основи безпеки банківської діяльності в україні
Читать: Короткий словник банківських термінів
Читать: Додатки
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 2
Читать: Додаток 3
Читать: Додаток 4