Екологічне право України - Навчальний посібник (К. А. Рябець)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: Розділ І. предмет, метод, принципи та система екологічного права
Читать: § 1. Історія розвитку екологічного права на україні
Читать: § 2. поняття екологічного права
Читать: § 3. предмет і метод екологічного права
Читать: § 4. об’єкти  екологічного права
Читать: § 1. поняття та види джерел екологічного права
Читать: § 3. конституційні основи екологічного права
Читать: § 4. законодавчі і підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права
Читать: § 1. поняття та зміст управління в галузі екології
Читать: § 2. принципи  державного управління в галузі екології
Читать: § 4. функції державного управління в галузі екології
Читать: § 6. правові засади державної екологічної політики
Читать: § 1. поняття та елементи еколого-правового статусу  людини і громадянина
Читать: § 2. види екологічних прав громадян
Читать: § 4. види екологічних обов’язків громадян
Читать: § 1. поняття, зміст та форми  права власності на природні  ресурси
Читать: § 2. підстави виникнення та припинення права власності на природні  ресурси
Читать: § 3. захист права власності на природні  ресурси
Читать: § 1. поняття права природокористування
Читать: § 2. види права природокористування
Читать: § 3. принципи  права природокористування
Читать: § 4. суб’єкти і об’єкти права природокористування
Читать: § 1. поняття екологічної безпеки та її правові основи
Читать: § 2. правове регулювання ядерної та радіаційної безпеки
Читать: § 3. правова охорона довкілля від забруднення відходами
Читать: § 4. особливості правового регулювання біологічної, генетичної  та харчової безпеки
Читать: § 1. зміст економіко-правового механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища
Читать: § 1. поняття відповідальності
Читать: § 2. підстава відповідальності в галузі екології
Читать: § 3. кримінальна відповідальність за екологічні злочини
Читать: § 5. дисциплінарна відповідальність в галузі екології
Читать: § 6. цивільно-правова відповідальність за порушення екологічного законодавства
Читать: Розділ х. право  землекористування
Читать: § 1. поняття права землекористування
Читать: § 2. об’єкти  та суб’єкти  права землекористування
Читать: § 3. права та обов’язки власників землі і землекористувачів
Читать: § 6. юридична відповідальність за порушення земельного законодавства
Читать: § 1. поняття права водокористування та правової охорони вод
Читать: § 2. нормативно-правова база  використаяння і охорони вод
Читать: § 3. державне управління у галузі використання та охорони вод і відтворення водних  ресурсів
Читать: § 1. надра як об’єкт правової охорони та використання
Читать: § 2. особливості права надрокористування
Читать: § 4. правове забезпечення раціонального використання надр. юридична відповідальність за порушення гірничого законодавства
Читать: § 1. рослинний світ як об’єкт правової охорони та використання
Читать: § 1. тваринний  світ як об’єкт правової охорони та використання
Читать: § 2. правові основи використання тваринного світу
Читать: § 5. юридична відповідальність за порушення фауністичного законодавства
Читать: § 1. природно-заповідний фонд
Читать: § 2. правове регулювання використання територій та об’єктів  природно-заповідного фонду
Читать: § 3. управління в галузі організації, охорони та використання природно-заповідного фонду
Читать: § 4. юридична відповідальність за порушення законодавства про природно-заповідний фонд
Читать: § 1. рекреаційні, курортні  і лікувально-оздоровчі зони як об’єкти правової охорони
Читать: § 1. атмосферне повітря як об’єкт правової охорони
Читать: § 4. юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітря
Читать: § 1. правова охорона навколишнього природного середовища в населених пунктах
Читать: § 2. правова охорона навколишнього природного середовища у сільському господарстві
Читать: § 4. правова охорона навколишнього природного середовища на транспорті
Читать: Розділ хІх. міжнародне екологічне право
Читать: § 1. поняття міжнародного екологічного права
Читать: § 3. міжнародна відповідальність за екологічні правопорушення. вирішення міжнародних екологічних спорів
Читать: Рекомендована література