Обліково-аналітичне і фінансове забезпечення корпоративного управління: міжнародний досвід та вітчизняна практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції

АналІз галузевоЇ матрицІ Іро: сучаснІ тенденцІЇ

 

Грінченко О.І., Воскобойніков В.А., Харківська національна академія міського господарства

 

В умовах поширення світової фінансової кризи на все для більшої кілько- сті галузей вітчизняної економіки актуальним стає дослідження саме галузевої специфіки  проведення  первинного  публічного  розміщення  акцій,  як ефективного засобу залучення інвестиційного капіталу.

У цьому зв`язку доцільно представити дані по ІРО, проведених українсь- кими   компаніями   за   2005-2008   роки.   Для   більшої   наочності   авторами розроблена галузева матриця первинних розміщень за показниками кількості виходів та розміру залученого капіталу (рис. 1).

У матриці представлені наступні галузі виробництва та послуг: машино- будування (М), будівництво (Б), харчова промисловість (ХП), нафтогазова промисловість (НГ), хімічна промисловість (Х), банківська діяльність (Банк),

рітейл (тобто роздрібна торгівля товарами) (Р), масс-медіа (ММ), страхування

(С), сільське господарство (СГ) та гірничо-металургійний комплекс (ГМК).

Як показує матриця, найбільшої популярності за показником кількості розміщень процес залучення приватних інвестицій набув серед підприємств таких секторів економіки України, як харчова промисловість (10), банківська діяльність (8), будівництво (5), машинобудування (5) та рітейл (5).

Трійка лідерів за показником розміру залученого капіталу виглядає дещо по-іншому: харчова промисловість ($803,2 млн.), будівництво ($458 млн.) та гірничо-металургійний комплекс ($420 млн.).

Аналіз розміщень, що відбулися протягом зазначеного періоду, показав галузеву концентрацію в області «1-5 розміщень» та «до $200 млн.» - 7 з 10 галузей української економіки. Ці дані свідчать про орієнтацію вітчизняних компаній на порівняно невеликий розмір залученого капіталу, причинами якої

можуть бути як недостатній рівень підготовки до ІРО, так і свідома стратегія власників компанії. У цьому зв’язку для них кращою можливістю буде здійснення IPO на внутрішньому ринку.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХП:

10;

803,2

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Банк:

8;

320,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

М:

5;

62,4

 

Р: 5;

152

 

 

 

 

 

Б:

5;

458

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

СГ:

3;

153,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

С: 2;

27

НГ:

2;

72,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Х: 1;

7,3.

ММ:

1; 11

 

 

 

 

 

 

 

ГМК:

1; 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До

50

До

100

До

150

До

200

До

250

До

300

До

350

До

400

До

450

До

500

До

550

До

600

До

650

До

700

До

750

До

800

До

850

 

Рис. 1 Галузева матриця ІРО українських компаній «розмір залученого капіталу ($млн.)/кількість розміщень»

Представники сектору промисловості і торгівлі вважають, що метою публічного розміщення є підвищення якості корпоративного управління і стандартів бухгалтерського обліку. Підприємства цих галузей економіки намагаються збільшити капітал і зазнати при цьому невеликих витрат, щоб забезпечити розвиток компанії у довгостроковій перспективі. Досить великий показник   розміру   залученого   капіталу   будівельною   галуззю   ($420   млн.) свідчить про існуючий попит на житлову та комерційну нерухомість, що з кожним роком має стійку тенденцію до зростання. Значний відрив харчової промисловості від інших галузей за показником розміру залученого капіталу ($803,2 млн.) пояснюється поширенням останнім часом практики відносно дешевого іноземного і вітчизняного банківського кредитування бізнесу та збільшенням купівельної спроможності громадян, що призводять до значної інвестиційної привабливості цієї галузі.