Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

4.  мета і функції курсу історії економічних вчень

 

Наукове визнання історії економічних вчень повинно ґрунтуватися на об'єктивних реаліях розвитку цивілізації в різні історичні епохи, передбачаючи при цьому сукупність господарських та культурних відносин людського буття. Метою навчальної дисципліни „Історія економічних вчень” є:

 

1)         поглиблене    вивчення        і           творче осмислення    етапів  і           напрямків розвитку економічної думки, систематизування економічних знань;

2)         посилення      економічної   та         загальної        культури;       розширення кругозору економічних наук;

3)         ознайомлення з концепціями визнаних економістів світу [121, с. 5].

Як       особлива        система           економічних  знань,  історія економічних  вчень виконує ряд функцій:

1.         Виховує і  розвиває економічне мислення, що  дозволяє  розуміти економічні категорії, закони і принципи в їх історичних змінах.

2.         Аналізує економічні ситуації з позиції різних наукових концепцій.

3.         Враховує еволюцію економічної науки.

4.         Оцінює економічні ідеї і погляди в залежності від їх приналежності до тих чи інших шкіл і напрямів, та виявляє орієнтири теоретичних та практичних досліджень на основі альтернативності економічних поглядів.