Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

Розділ 1. предмет, методологія і функції історії економічних вчень

 

1.  Предмет історії економічних вчень та його місце в системі наукових знань.

2.  Методи вивчення історії економічних вчень.

3.  Основні етапи розвитку економічної науки.

4.  Мета і функції курсу історії економічних вчень.