Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

АнотацІя

Історія економічних вчень

 

Навчальний посібник

 

 

Історія            економічних  вчень

 

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Тернопіль

„Економічна думка”

 

2007

УДК 330.8 (075.8)

ББК 65.02я73

1-90

 

Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За ред. В. В.

Кириленка. – Тернопіль: „Економічна думка”, 2007. – 233 с.

 

Авторський колектив: кандидати економічних наук, доценти В.В. Кириленко (редактор, передмова, розд. 4, 5, 8, 9); О. М. Стрішенець (розд.1, 2); М. М. Фаріон (розд. 3); М. В. Чирак (розд. 6); Т. І. Вергелес (розд. 12); старші викладачі В.І. Бобко (розд. 7, 13); І. О. Гвоздецький (розд. 10); Г. Ф. Хартоняк (розд. 11).

 

Рецензенти:

Юрій Сергій Ілліч, доктор економічних наук, професор, академік, ректор

ТНЕУ.

Гринчуцький Валерій Іванович, доктор економічних наук, професор

ТНЕУ.

Трубич Степан Юрійович, доктор економічних наук, професор

Львівського регіонального інституту державного управління при Президенті

України.

Григорук Анатолій Ананійович, кандидат економічних наук, доцент, зав кафедри економічної теорії ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

 

Навчальний посібник з історії економічних вчень, підготовлений колективом викладачів кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету. Його мета – допомогти студентам опанувати основні знання, які охоплює ця наукова дисципліна.

У навчальному посібнику на основі новітніх досягнень світової та вітчизняної економічної науки висвітлюється історія розвитку економічної

думки від стародавніх часів до наших днів. Цілісно і систематизовано

розглядається сутність теорій, концепцій, ідей     найвидатніших вчених-

економістів різних шкіл і напрямів.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів,

всіх, хто самостійно вивчає історію економічних вчень.

 

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-51

 

від 06.04.07.

 

© В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець,

М. М. Фаріон та ін. автори, 2007

© Видавництво „Економічна думка”, 2007