Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

Розділ 5. еволюція класичної політичної економії у хІх ст.

 

1. Еволюція класичної політичної економії в Англії.

1.1. Історичні передумови еволюції класичної

політичної економії у ХІХ ст.

1.2. Економічна система Д. Рікардо.

1.3. Економічне вчення Т. Мальтуса.

1.4. Економічні погляди Н. Сеніора.

2. Еволюція класичної політекономії у Франції та США.

2.1. Економічне вчення Ж.Б. Сея .

2.2. Економічні погляди Ф. Бастіа.

2.3. Економічні ідеї Г.Ч. Кері.

3. Відкрита критика ідей класичної політичної

економії в Англії. Економічні погляди Дж. С. Мілля.

4. Виникнення дрібновласницьких економічних теорій у Франції.

4.1. Особливості та еволюція економічного вчення Ж. Ш. Сісмонді.

4.2. Економічні ідеї П.Ж. Прудона.