Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

Розділ 11. неоліберальний напрям еволюції неокласичної школи у хх ст.

 

1. Передумови виникнення, сутність та методологічні основи неолібералізму.

2. Основні ідеї німецької школи ордолібералізму.

3. Неоавстрійська школа неолібералізму.