Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

Розділ 3. економічна думка середньовіччя. меркантилізм

 

1. Матеріальні передумови виникнення та особливості економічної думки доби феодалізму.

2. Економічна думка середньовічного Сходу.

2.1. Особливості економічної думки феодального Китаю.

2.2.                  Виникнення  ісламу і           відображення постулатів      Корану           в економічній думці арабських мислителів.

2.3. Концепція „соціальної фізики Ібн Хальдуна”.

3. Економічна думка феодальної Європи.

3.1.  Пам'ятки  економічної  думки  Франкської  держави  „Салічеська правда”, „Капітулярій про вілли”. Економічні ідеї Київської Русі.

3.2. Економічні погляди каноністів. Особливості поглядів Фоми

Аквінського, Ніколи Орема. Єресі і Реформація.

 

4. Меркантилізм – перша в історії економічна школа.

4.1. Особливості економічного вчення меркантилістів.

4.2. Економічні ідеї раннього і зрілого меркантилізму.

4.3. Меркантилізм в соціально-економічній думці України кін. XVI –

поч. XVII ст.

4.4. Прогресивне значення і обмеженість вчення меркантилізму.