Історія економічних вчень - Навчальний посібник (В.В. Кириленко)

Розділ 10. кейнсіанство та його еволюція

 

1. Кейнсіанське економічне вчення.

1.1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства. Особливості предмету і методу кейнсіанського економічного вчення.

1.2. Основні положення економічного вчення Дж. М. Кейнса.

2. Неокейнсіанство та його особливості.

2.1       Причини        виникнення   та         основні           напрямки       еволюції кейнсіанства.

2.2. Неокейнсіанська теорія економічної динаміки та зростання.

2.3. Неокейнсіанська теорія економічного циклу.

3. Кейнсіансько-неокласичний синтез.

3.1. Головна мета кейнсіансько-неокласичного синтезу

3.2. Спрощена кейнсіанська макроекономічна модель.

3.3. Модель Хікса-Хансена та її подальший розвиток.

3.4. Крива Філіпса.

3.5. Творчість Дж. Тобіна і кейнсіансько-неокласичний синтез.

4. Посткейнсіанство.

4.1. Англійське посткейнсіанство.

4.2. Калецькіанське посткейнсіанство.

4.3. Монетарне посткейнсіанство.

4.4. Новітнє кейнсіанство.