Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1.2. біологічний вік, як важливий чинник визначення здоров’я
Читать: 1.3. вплив будь-якого захворювання на організм  людини
Читать: 1.4. клініко-фізіологічне обґрунтування і механізми лікувального впливу фізичних вправ
Читать: 2.1. загальні вимоги до проведення занять   з фізичного виховання із студентами спеціального навчального відділення
Читать: 2.2. формування груп спеціального навчального відділення
Читать: 2.3. принципи методики  проведення оздоровчо-тренувальних занять  із студентами спеціального навчального відділення
Читать: 2.4. особливості використання щадного  режиму фізичного навантаження у спеціальному навчальному відділенні
Читать: 3.1. система  планування та його функції
Читать: 3.2. періодизація оздоровчо-тренувального процесу з фізичного виховання у спеціальному навчальному відділенні
Читать: 4.1. базові програми  оздоровчо-тренувального процесу
Читать: 4.2. нормування обсягу  фізичних навантажень під час проведення оздоровчо-тренувальних занять  із студентами спеціального навчального відділення
Читать: 4.3. самостійні форми  організації занять
Читать: 4.4. методи та методичні прийоми
Читать: 5.1. стисла клініко-функціональна характеристика захворювань серцево-судинної системи
Читать: 5.2. використання засобів фізичної культури при серцево-судинних захворюваннях
Читать: 5.3. стисла клініко-функціональна характеристика захворювань дихальної системи
Читать: 5.4. використання засобів фізичної культури при захворюваннях органів дихання
Читать: 5.5. специфічна особливість захворювань нервової системи
Читать: 5.6. використання засобів фізичної культури при інсультах
Читать: 5.7. стисла клініко-функціональна характеристика захворювань органів зору
Читать: 5.8 використання засобів фізичної культури при захворюваннях органів зору
Читать: 5.9. стисла клініко-функціональна характеристика опущення органів черевної порожнини
Читать: 5.10. використання засобів фізичної культури при опущенні органів черевної порожнини
Читать: 5.11. використання засобів фізичної культури під час вагітності та у післяпологовий період
Читать: 5.12. стисла клініко-функціональна характеристика захворювань органів травлення та обміну речовин
Читать: 5.13. використання засобів фізичної культури при захворюваннях органів травлення та обміну речовин
Читать: 5.14. стисла клініко-функціональна характеристика захворювань опорно-рухового апарату
Читать: 5.15. використання засобів фізичної культури при захворюваннях опорно-рухового апарату
Читать: 6.1. види масажу
Читать: 6.2. фізіологічні основи лікувального масажу
Читать: 6.3. вплив масажу на організм
Читать: 6.4. протипоказання масажу і самомасажу
Читать: РоздІл vii рацІональне харчування І здоров’я
Читать: РоздІл viii оздоровлення органІзму дихальною гІм- настикою
Читать: РоздІл ix самоконтроль при самостІйних оздоровчо- тренувальних заняттях
Читать: ЗмІст практичного роздІлу занять спецІального навчального вІддІлення
Читать: Список використаноЇ та рекомендованоЇ лІтератури
Читать: Словник основних термІнІв