Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

5.13. використання засобів фізичної культури при захворюваннях органів травлення та обміну речовин

Наведені  комплекси  вправ оздоровчо-тренувальних занять при захворюваннях органів травлення та обміну речовин складені за ре- комендаціями Васильєвoї  О. (2002) та Попова С.М. (2006).

 

Комплекс

вправ при гастритах із зниженою кислотністю

(через 10 днів після загострення)

1. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — нахил голо- ви донизу–вгору; 3–4 повороти голови праворуч–ліворуч. Дихання помірне. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

2. В.п. — те саме, руки вперед. 1–4 — колові оберти кистями  за годинниковою стрілкою;  5–8  — колові  оберти  кистями  проти  го- динникової  стрілки.  Дихання  помірне.  Темп  середній.  Повторити

10–12 разів у кожному напрямку.

3. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–4 — руки дугами через сторони вгору (вдих); 5–8 — руки дугами через сторони у в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–4 — руки в сторони– вгору, прогнутися  (вдих);  5–8 — нахил тулуба вперед, руки донизу розслабити, в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

5. В.п. — о.с. 1–2  — підняти  праве  коліно  (видих);  3–4  — в.п. (вдих);  5–6 — підняти ліве коліно (видих);  7–8 — в.п. (вдих).  Темп повільний.  Повторити 8–10 разів кожною ногою.

6. В.п. — стоячи  боком біля стільця,  рука на спинці.  Перекати із п’ятки на носок. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити

8–10 разів.

7. В.п. — сидячи на стільці, ноги нарізно, руки на пояс. 1 — нахил тулуба ліворуч (вдих);  2 — в.п. (вдих);  3 — нахил тулуба праворуч (вдих); 4 — в.п. (вдих). Темп повільний. Повторити 6–8 разів у кож- ну сторону.

8. В.п. — сидячи на стільці, руки на стегнах. «Ходьба» на місці з високим підніманням колін протягом  30 с. Дихання  помірне. Темп середній.

9. В.п. — лежачи  на спині, руки на пояс. 1–2 — підняти  голову і плечі, подивитися на носки ніг (видих);  3–4  — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 6–8 разів.

10. В.п. — те саме. 1–2 — праву руку вгору, ліву ногу зігнути у коліні, ковзаючи  по підлозі (видих);  3–4 — в.п. (вдих);  5–6 — ліву руку вгору, праву  ногу зігнути  у коліні,  ковзаючи  по підлозі  (ви- дих); 7–8 — в.п. (вдих). Темп повільний. Повторити 8–10 разів кож- ною ногою.

 

11. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–2 — підняти пряму ліву ногу вгору (видих);  3–4  — в.п. (вдих);  5–6  — підняти  пряму праву ногу вгору (видих);  7–8 — в.п. (вдих).  Темп повільний.  Пов- торити 8–10 разів кожною ногою.

12. В.п. — упор лежачи  на передпліччях ззаду.  1–2  — підняти пряму  ліву ногу вгору (видих);  3–4  — в.п. (вдих);  5–6  — підняти пряму праву ногу вгору (видих); 7–8 — в.п. (вдих). Темп повільний. Повторити 8– 10 разів кожною ногою.

13. В.п. — лежачи на спині, руки за головою, ноги підняті і зігнуті у колінах. 1–8 — імітація їзди на велосипеді  вперед; 9–16 — те саме назад; Дихання  помірне. Повторити 4–6 разів у кожному напрямку.

14. В.п. — лежачи на спині, руки вперед. 1–2 — руки в сторони, покласти  на підлогу  (вдих);  3–4  — в.п. (видих). Темп  повільний. Повторити 8–10 разів.

15. В.п. — лежачи на лівому боці, ліва рука випрямлена. 1 — пра- ва рука вгору; 2–3  — зігнути  праву  ногу у коліні  і правою  рукою притиснути її до грудей; 4 — в.п. Змінити в.п. 5 — ліва рука вгору;

6–7 — зігнути ліву ногу у коліні і лівою рукою притиснути її до гру- дей; 8 — в.п. Дихання помірне. Темп повільний. Повторити 8–10 ра- зів з кожного в.п.

16. В.п. — те саме. 1–2 — права рука і права нога одночасно вгору (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Змінити в.п. 5–6 — ліва рука і ліва нога одночасно  вгору (вдих);  7–8  — в.п. (видих). Темп повільний.  По- вторити 8–10 разів з кожного в.п.

17. В.п. — упор стоячи на колінах. 1–2 — піднімаючи голову вго- ру, ковзаючим рухом праву ногу наблизити вперед між руками (ви- дих); 3–4 — в.п. (вдих); 5–6 — піднімаючи голову вгору, ковзаючим рухом ліву ногу наблизити вперед між руками  (видих);  7–8 — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 6 — 8 разів кожною ногою.

18. В.п. — те саме. 1–2  — права рука вгору–в сторону  (вдих);

3–4 — в.п. (видих);  5–6 — ліва рука вгору–в сторону (вдих); 7–8 —

в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів кожною рукою.

19. В.п. — те саме. 1–2  — підняти  таз вгору, розгинаючи  ноги і нахиляючи голову (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний. Пов- торити 8–10 разів.

20. В.п. — те саме. 1–2 — опустити голову, вигнути спину дугою (вдих);  3–4  — підняти  голову, прогнути  спину  (видих). Темп  по- вільний. Повторити 6–8 разів.

 

Комплекс

вправ при гастритах із нормальною або підвищеною кислотністю

(після стадії загострення)

1. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — нахил голо- ви донизу–вгору; 3–4 повороти голови праворуч–ліворуч. Дихання помірне. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

2. В.п. — те саме, руки вперед. 1–4 — колові оберти кистями  за годинниковою стрілкою;  5–8  — колові  оберти  кистями  проти  го- динникової  стрілки.  Дихання  помірне.  Темп  середній.  Повторити

10–12 разів у кожному напрямку.

3. В.п. — те саме, руки до плечей. 1 — ліву руку вгору (вдих); 2 — в.п. (видих);  3 — праву руку вгору (вдих);  4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 10–12 разів кожною рукою.

4. В.п. — те саме. 1–2 — руки вперед — в сторони (вдих);  3–4 —

в.п. (видих). Темп середній. Повторити 10–12 разів.

5. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 — права нога право- руч; 2 — в.п.; 3 — ліва нога ліворуч; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів кожною ногою.

6. В.п. — те саме, руки за голову. 1–2 — права нога праворуч, прогнути тулуб (вдих); 3–4 — в.п. (видих);  5–6 — ліва нога ліворуч, прогнути тулуб (вдих); 7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повто- рити 8–10 разів кожною ногою.

7. В.п. — сидячи  на підлозі,  ноги нарізно,  руки  на пояс. 1–4  — права рука праворуч–вгору, нахил тулуба ліворуч (вдих); 5–8 — в.п. (видих);  9–12  — ліва рука ліворуч–вгору, нахил  тулуба  праворуч (вдих);  13–16 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 8–10 ра- зів у кожну сторону.

8. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–2 — зігнути праву ногу у коліні, підтягнути її до себе ковзаючим рухом, не відриваючи від підлоги; 3–4 — в.п.; 5–6 — зігнути ліву ногу у коліні, підтягнути її до себе ковзаючим  рухом, не відриваючи  від підлоги; 7–8 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 10–12 разів кожною ногою.

9. В.п. — те саме. 1–2 — зігнути ноги у колінах, підтягнути  їх до себе ковзаючим  рухом, не відриваючи  від підлоги; 3–4  — в.п. Ди- хання помірне. Темп повільний. Повторити 10–12 разів кожною но- гою.

 

10. В.п. — те саме, ноги зігнуті у колінах. 1–2 — покласти ноги на підлогу ліворуч; 3–4 — в.п.; 5–6 — покласти  ноги на підлогу право- руч; 7–8 — в.п. Дихання помірне. Темп повільний. Повторити 10–12 разів у кожну сторону.

11. В.п. — те саме, руки вздовж тулуба. 1–2 — права рука вгору– вперед, покласти  на підлогу праворуч; 3–4 — в.п.; 5–6 — ліва рука вгору–вперед, покласти  на підлогу ліворуч; 7–8 — в.п. Дихання  по- мірне. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів кожною рукою.

12. В.п. — те саме. 1–2 — праву руку вгору, ліву ногу зігнути у колі- ні, ковзаючи по підлозі (видих); 3–4 — в.п. (вдих); 5–6 — ліву руку вго- ру, праву ногу зігнути у коліні, ковзаючи по підлозі (видих); 7–8 — в.п. (вдих). Темп повільний. Повторити 8–10 разів кожною ногою.

13. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1 — зігнути руки у ліктях; 2 — зігнути ноги у колінах; 3 — розслабити  і упустити пра- ву руку; 4 — розслабити  і упустити  ліву руку; 5 — розслабити  і ро- зігнути праву ногу; 6 — розслабити  і розігнути  ліву ногу. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів.

14. В.п. — лежачи на лівому боці, ліва рука випрямлена. 1 — пра- ва рука вгору; 2–3  — зігнути  праву  ногу у коліні  і правою  рукою притиснути її до грудей; 4 — в.п. Змінити в.п. 5 — ліва рука вгору;

6–7 — зігнути ліву ногу у коліні і лівою рукою притиснути її до гру- дей; 8 — в.п. Дихання помірне. Темп повільний. Повторити 8–10 ра- зів з кожного в.п.

15. В.п. — лежачи на лівому боці, ліва рука випрямлена. 1–2 — під- німаючи одночасно праву руку і праву ногу (вдих); 3–4 — згинаючи праву ногу у коліні, руками підтягнути  його до грудей, голову нахи- лити вперед (видих); 5–6 в.п. Змінити в.п. 7–8 — піднімаючи одночас- но ліву руку і ліву ногу (вдих);  9–10 — згинаючи ліву ногу у коліні, руками підтягнути  його до грудей, голову нахилити  вперед (видих);

11–12 в.п. Темп повільний. Повторити 6–8 разів у кожному в.п.

16. В.п. — упор стоячи на колінах. 1 — нахилити голову до грудей (вдих); 2 — ковзаючим рухом наблизити праву ногу вперед між руки (видих);  3–4 в.п.; 5 — нахилити  голову до грудей (вдих); 6 — ковза- ючим рухом наблизити ліву ногу вперед між руки (видих);  7–8 в.п. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів кожною ногою.

17. В.п. — 1–2 — права рука вгору–в сторону (вдих);  3–4 — в.п. (видих);  5–6  — ліва рука вгору–в сторону  (вдих);  7–8  — в.п. (ви- дих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів кожною рукою.

 

18. В.п. — стійка  ноги нарізно,  руки  опущені.  1–2  — руки  вго- ру (вдих); 3–4 — розслабити  і упустити по черзі кисті, передпліччя, плечі донизу вздовж тулуба, дещо нахилити  голову і плечі вперед, покачати  розслабленими руками  (видих). Темп повільний.  Повто- рити 6–8 разів.

19. В.п. — стійка ноги нарізно. 1–2 — перенести масу тіла на пра- ву ногу, ліву ногу підняти, розслабити  і потрусити; 3–4 — в.п.; 5–6 — перенести  масу тіла на ліву ногу, праву ногу підняти,  розслабити  і потрусити; 7–8 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити

6–8 разів кожною ногою.

20. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 1 вправ при колітах

1. В.п. — сидячи  на стільці, ноги нарізно,  руки  на стегнах. 1 — руки  вгору, поворот  тулуба  ліворуч  (вдих);  2 — в.п. (видих);  3 — руки вгору, поворот тулуба праворуч (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

2. В.п. — те саме. 1 — руки до плечей; 2 — поворот тулуба ліворуч, руки в сторони; 3 — руки вгору; 4 — в.п.; 5 — руки до плечей; 6 — пово- рот тулуба праворуч, руки в сторони; 7 — руки вгору; 8 — в.п. Дихання помірне. Темп повільний. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

3. В.п. — те саме, ноги у широкій стійці, у руках гімнастична  па- лиця. 1 — руки вгору; 2 — руки до правого коліна; 3 — руки вгору;

4 — руки до лівого коліна. Дихання  помірне. Темп повільний.  По- вторити 6–8 разів до кожного коліна.

4. В.п. — те саме, ноги витягнуті. 1 — руки вгору, прогнутися; 2 — підняти  праву ногу до рівня  пояса, руки до правої ноги; 3 — руки вгору, прогнутися;  4 — підняти  ліву ногу до рівня  пояса, руки  до лівої ноги. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів до кожної ноги.

5. В.п. — о.с., гімнастична  палиця  стоїть на підлозі, руки упира- ються на верхній її край. 1 — підняти праву ногу до верхнього кінця палиці; 2 — в.п.; 3 — підняти  ліву ногу до верхнього кінця палиці;

4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 10–15 разів.

 

6. В.п. — те саме. 1 — глибокий  присід (видих);  2 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

7. В.п. — лежачи  на спині, ноги витягнуті,  руки в сторони.  1 —

права нога вгору (вдих); 2 — в.п. (видих); 3 — ліва нога вгору (вдих);

4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8  разів кожною но- гою.

8. В.п. — лежачи на спині, ноги зігнуті у колінах, руки на поясі.

1 — підняти таз (вдих); 2 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повтори- ти 8–10 разів.

9. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–4 — колові оберти тазом ліворуч; 5–8 — колові оберти тазом праворуч. Дихання помір- не. Темп повільний.  Амплітуда максимальна.  Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

10. В.п. — широка стійка, руки опущені «в замок». 1–4 — коло- ві оберти тулубом ліворуч; 5–8 — колові оберти тулубом праворуч. Дихання помірне. Темп повільний. Амплітуда максимальна. Повто- рити 6–8 разів у кожну сторону.

11. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 2 вправ при колітах

1. В.п. — сидячи на стільці, руки на стегнах. 1 — руки в сторони, права нога вперед (вдих); 2 — в.п. (видих);  3 — руки в сторони, ліва нога вперед (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

2. В.п. — те саме. 1 — поворот тулуба праворуч, права рука пра- воруч, ліве коліно до живота (видих);  2 — в.п. (вдих);  3 — поворот тулуба ліворуч, ліва рука ліворуч, праве коліно до живота (видих);

4 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 6 — 8 разів у кожну сто- рону.

3. В.п. — те саме. 1–2  — руки  дугами  через сторони  вгору, по- ворот тулуба  праворуч,  ліва нога схресно попереду  правої  (вдих);

3–4 — в.п. (видих); 5–6 — руки дугами через сторони вгору, поворот тулуба ліворуч, права нога схресно попереду лівої (вдих); 7–8 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

 

4. В.п. — сидячи на стільці, ноги нарізно, руки на колінах. 1–2 — відхилившись на спину стільця, долоні рук ковзають по тулубу вго- ру (вдих);  3–4 — повільний нахил тулуба вперед, долоні ковзають до носків ніг (видих). Темп повільний.  Повторити 7–9 разів.

5. В.п. — те саме. 1 — руки в сторони, прогнутися  (вдих); 2 — зіг- нути праву ногу у коліні і притиснути до грудей (видих);  3 — руки в сторони, праву ногу випрямити (вдих); 4 — в.п. (видих);  5 — руки в сторони, прогнутися  (вдих);  6 — зігнути ліву ногу у коліні і при- тиснути до грудей (видих);  7 — руки в сторони, ліву ногу випрями- ти (вдих);  8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8  разів кожною ногою.

6. В.п. — сидячи на стільці, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

7. В.п. — лежачи на спині, руки до плечей. 1 — ліву руку вперед (вдих); 2 — в.п. (видих);  3 — праву руку вперед (вдих); 4 — в.п. (ви- дих). Темп повільний.  Повторити 8–10 разів кожною рукою.

8. В.п. — те саме. 1 — ліва нога вперед (вдих);  2 — в.п. (видих);

3 — права нога вперед (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Пов- торити 8–10 разів кожною ногою.

9. В.п. — лежачи на спині, ноги зігнути у колінах. 1–2 — опира- ючись на стопи, потилицю  та руки , підняти  таз (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

10. В.п. — те саме, руки в сторони. 1–2 — покласти коліна на під- логу праворуч; 3–4 — в.п.; 5–6 — покласти коліна ліворуч; 7–8 — в.п. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

11. В.п. — лежачи на спині, руки за головою, ноги підняті і зігнуті у колінах. 1–8 — імітація їзди на велосипеді  вперед; 9–16 — те саме назад; Дихання  помірне. Повторити 4–6 разів у кожному напрямку.

12. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

13. В.п. — упор стоячи на колінах. 1–2 — ковзаючи правим колі- ном по підлозі вперед і назад; 3–4 — ковзаючи лівим коліном по під- лозі вперед і назад. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити

8–10 разів кожним коліном.

14. В.п. — те саме. 1 — праву руку вперед, в сторону, ліву ногу на- зад; 2 — в.п.; 3 — присід на п’яти, лобом торкнутися підлоги; 4 — в.п.;

 

5 — ліву руку вперед, в сторону, праву ногу назад; 6 — в.п.; 7– присід на п’яти, лобом торкнутися підлоги; 8 — в.п. Дихання помірне. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів кожною рукою і ногою.

15. В.п. — те саме. 1–2 — обидві руки вперед–в сторони, прогну- тися (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Голову не опускати.  Темп повіль- ний. Повторити 8–10 разів.

16. В.п. — те саме. 1 — присід праворуч, ліву руку вгору (вдих);

2 — в.п. (видих);  3 — присід ліворуч, праву руку вгору (вдих);  4 —

в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

17. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

18. В.п. — присід, руки на колінах. 1–4 — вдих; 5–10 — видих з одночасним втягуванням догори нижньої частини живота, з напру- женням сідниць. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

19. В.п. — присід на п’ятах, руки за спину, лівою рукою захопити праву кисть. 1–4 — нахил вперед, торкнутися лобом підлоги, затри- мати дихання  на кілька секунд; 5–8 — в.п., різкий  видих. Темп по- вільний. Повторити 2–3 рази.

20. В.п. — стійка ноги нарізно. 1–4 — видихнути, затримати дихання, втягнути  живіт. Не вдихаючи, виконувати рухи діафраг- мою і м’язами грудної клітки,  втягуючи  живіт; 5–8 — в.п., видих- нути, втягнути живіт, пауза, вдих. Темп повільний. Повторити 2–3 рази.

Комплекс

вправ при хронічному гепатиті

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегон про- тягом 1–2 хв. Дихання  помірне. Темп середній.

2. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 — поворот тулуба ліворуч, ліва рука в сторону–назад (вдих); 2 — в.п. (видих);  3 — по- ворот тулуба праворуч, права рука в сторону–назад (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6 — 8 разів у кожну сторону.

3. В.п. — те саме. 1 — нахил тулуба праворуч, ліва рука над голо- вою (видих);  2 — в.п. (вдих);  3 — нахил тулуба ліворуч, права рука над головою (видих); 4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

 

4. В.п. — те саме. 1 — глибокий  присід, руки вперед (видих);  2 —

в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 6–8 разів.

5. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1– на вди- ху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). По- вне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

6. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–2 — зігнути праву ногу у коліні, руками  підтягнути  її до живота  (видих);  3–4  — в.п. (вдих);  5–6  — зігнути  ліву ногу у коліні,  руками  підтягнути  її до живота (видих);  7–8 — в.п. (вдих).  Темп повільний.  Повторити 6 —

8 разів кожною ногою.

7. В.п. — лежачи на спині, руки на поясі. 1–2 — ліву ногу відвес- ти ліворуч; 3–4 — в.п.; 5–6 — праву ногу відвести праворуч; 7–8 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

8. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1–2 — руки в сто- рони (вдих);  3–4  — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

9. В.п. — лежачи на спині, руки на пояс. По черзі піднімати і опускати  прямі  ноги  („вертикальні ножиці»).   Дихання   помірне. Темп середній. Виконувати протягом 20–30 с.

10. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1– на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

11. В.п. — лежачи на спині, руки долонями  притиснуті  до підло- ги. 1 — підняти прямі ноги; 2 — розвести їх в сторони; 3 — з’єднати ноги; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 6–8 ра- зів.

12. В.п. — лежачи на спині, руки на пояс. 1–2 — півоберта тулу- бом ліворуч  (видих);  3–4  — в.п. (вдих);  5–6  — півоберта  тулубом праворуч (видих); 7–8 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

13. В.п. — лежачи на спині, ноги у широкій стійці. 1–2 — присід, руками дістати правого носка (видих); 3–4 — в.п. (вдих); 5–6 — при- сід, руками  дістати  лівого носка (видих);  7–8  — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 6 — 8 разів.

14. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

 

15. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Протягом  1–2 хв. повне розслаблення усіх м’язів.

16. В.п. — лежачи на правому боці. 1–2 — відвести праву пряму ногу назад (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Змінити в.п. 5–6 — відвести ліву пряму  ногу назад  (вдих);  7–8  — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

17. В.п. — сидячи, права нога випрямлена, ліва — зігнута у коліні.

1–2 — праву ногу зігнути у коліні, а ліву — випрямити; 3–4 — праву ногу випрямити, а ліву — зігнути у коліні. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів.

18. В.п. — сидячи, руки на колінах. 1–2 — нахил тулуба вперед, руками  дістати носків ніг (видих);  3–4 — в.п. (вдих).  Темп повіль- ний. Повторити 6–8 разів.

19. В.п. — стійка ноги нарізно, руки за голову. 1–2 — поворот тулуба ліворуч, руки в сторони (вдих); 3–4 — в.п. (видих); 5–6 — по- ворот тулуба праворуч,  руки в сторони  (вдих);  7–8 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

20. В.п. — о.с. 1–2  — присід, обхопити  коліна  руками  (видих);

3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6 — 8 разів.

21. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2  — піднятися навшпиньки, руки  дугами  через сторони  вгору (вдих);  3–4  — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

22. В.п. — те саме. 1–2  — руки  в сторони  (вдих);  3–4  — зігну- ти ногу у коліні, обхопити руками і притиснути до живота (видих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

23. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — руки вперед

(вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

24. В.п. — о.с. Ходьба по колу протягом 2–3 хв. Дихання помірне. Темп повільний.

Комплекс

вправ при холециститі

1. В.п. — о.с. Ходьба з розведенням рук в сторони, з високим під- німанням  колін. Дихання  помірне. Виконувати протягом 1–2 хв.

2. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — руки дугами через сторони вгору, потягнутися (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

 

3. В.п. — те саме, руки на пояс. 1–2 — руки в сторони, прогнутися

(вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

4. В.п. — те саме. 1–2 — поворот праворуч, руки в сторони (вдих);

3–4  — нахил  тулуба  вперед, дістати  руками  носок лівої ноги (ви- дих); 5–6 — поворот ліворуч, руки в сторони  (вдих);  7–8 — нахил тулуба вперед, дістати руками носок правої ноги (видих). Темп се- редній. Повторити 6–8 разів.

5. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — нахил право- руч, кисті  ковзають  вздовж  тулуба  («Насос») (видих);  3–4  — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

6. В.п. — те саме. 1–4 — руки дугами через сторони вгору, підняв- шись навшпиньки, потягнутися (вдих); 5–8 — в.п., присід, відвести руки назад (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

7. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

8. В.п. — лежачи на спині, руки на пояс. 1 — відвести праву ногу праворуч; 2 — в.п.; 3 — відвести ліву ногу ліворуч; 4 — в.п. Дихання помірне. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів кожною ногою.

9. В.п. — лежачи на спині, руки за головою, ноги підняті і зігнуті у колінах. 1–8 — імітація їзди на велосипеді вперед; 9–16 — те саме на- зад; Дихання  помірне. Повторити 4–6 разів у кожному напрямку.

10. В.п. — те саме, руки вздовж тулуба. 1–2 — підняти прямі ноги вгору (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний. Повторити 6–8 разів.

11. В.п. — те саме. 1–2  — руки  в сторони,  прогнутися  (вдих);

3–4 — присід, обхопити зігнуті ноги, притиснути їх до грудей (ви- дих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

12. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

13. В.п. — лежачи на лівому боці, ліва рука над головою. 1 — зіг- нути праву ногу, правою рукою обхопити праве коліно (видих);  2 — в.п. (вдих). Змінити в.п. 3 — зігнути ліву ногу, лівою рукою обхопи- ти ліве коліно (видих);  4 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити

6–8 разів у кожному в.п.

14. В.п. — те саме. 1–2 — відведення  правої ноги назад і вперед. Змінити в.п. 3–4  — відведення  лівої ноги назад і вперед. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

 

15. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. Глибоке діа- фрагмальне дихання. Виконувати протягом 30 с.

16. В.п. — упор стоячи  на колінах. 1–2 — присід на п’ятки (ви- дих); 3–4 — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

17. В.п. — те саме. 1–2 — праву ногу підвести до лівої руки (ви- дих); 3–4 — в.п. (вдих); 5–6 — ліву ногу підвести до правої руки (ви- дих); 7–8  — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 6–8  разів кож- ною ногою.

18. В.п. — сидячи  на стільці,  тримаючись  руками  за сидіння.

1–2 — підняти зігнуті ноги і притиснути їх до грудей (видих);  3–4 —

в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

19. В.п. — те саме, руки опущені. 1–2 — підняти ліву ногу, пальця- ми рук дістати носок лівої ноги (видих); 3–4 — в.п. (вдих); 5–6 — під- няти праву ногу, пальцями рук дістати носок правої ноги (видих);

7–8  — в.п. (вдих).  Темп  повільний.  Повторити 6–8  разів  кожною ногою.

20. В.п. — стійка ноги нарізно. 1–2 — руки дугами через сторони вгору, прогнутися  (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний. Пов- торити 6–8 разів.

21. В.п. — те саме. 1–2 — руки вперед–вгору (вдих); 3–4 — опус- тити розслаблені руки, нахиливши тулуб вперед (видих). Темп по- вільний. Повторити 4–5 разів.

22. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс

вправ при жовчнокам’яній хворобі

1. В.п. — о.с. Довільна ходьба з високим підніманням колін та ви- конанням  рухів руками вгору, в сторони, донизу. Дихання  помірне. Темп середній. Виконувати протягом 2–3 хв.

2. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — руки вгору, права нога назад на носок (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

3. В.п. — те саме, руки за голову. 1–2 — поворот тулуба праворуч (вдих); 3–4 — в.п. (видих); 5–6 — поворот тулуба ліворуч (вдих); 7–8 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

 

4. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–2 — руки вперед– вгору (вдих);  3–4 — нахил тулуба вперед, руками  торкнутися під- логи (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів.

5. В.п. — стійка ноги нарізно, руки до плечей. 1 — нахил тулуба ліворуч, руки вгору (видих);  2 — в.п. (вдих); 3 — нахил тулуба пра- воруч, руки вгору (видих); 4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повтори- ти 6–8 разів у кожну сторону.

6. В.п. — о.с. 1 — глибокий  присід (видих);  2 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 10–12 разів.

7. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1 — мах правою но- гою ліворуч, руки відведені праворуч; 2 — мах лівою ногою право- руч, руки відведені ліворуч. Дихання помірне. Темп середній. По- вторити 6–8 разів кожною ногою.

8. В.п. — те саме. 1–2  — руки  вперед–вгору–назад, права  нога назад на носок, прогнутися  (вдих);  3–4 — в.п. (видих);  5–6 — руки вперед–вгору–назад, ліва нога назад на носок, прогнутися  (вдих);

7–8 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів.

9. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

10. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–4 — підняти праву ногу і виконати  колові оберти за годинниковою стрілкою; 5–8 — те саме, проти  годинникової стрілки;  9 — в.п.; 10–13  — підняти  ліву ногу і виконати колові оберти за годинниковою стрілкою; 14–17 — те саме, проти годинникової стрілки; 18 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 2–4 рази кожною ногою і в кожному напрямку.

11. В.п. — те саме. 1–4 — колові рухи ногами всередину; 5–8 — колові рухи ногами зовні. Дихання помірне. Темп середній. Повто- рити 4–6 разів у кожному напрямку.

12. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

13. В.п. — лежачи на спині, руки за головою, ноги підняті і зігнуті у колінах. 1–8 — імітація їзди на велосипеді  вперед; 9–16 — те саме назад; Дихання  помірне. Повторити 4–6 разів у кожному напрямку.

14. В.п. — лежачи  на спині, ноги нарізно,  руки  на пояс. 1–2  — перейти у присід, нахил тулуба вперед, руками дотягнутися до стоп (видих);  3–4 — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

 

15. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–2 — зігнути пра- ву ногу у коліні і руками притиснути до грудей (видих);  3–4 — в.п. (вдих);  5–6  — зігнути  ліву ногу у коліні  і руками  притиснути до грудей (видих);  7–8 — в.п. (вдих).  Темп повільний.  Повторити 6–8 разів кожною ногою.

16. В.п. — те саме. 1–2 — підняти  прямі ноги (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

17. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

18. В.п. — стійка, ноги нарізно, руки опущені і з’єднані «у замок».

1–4 — колові оберти тулубом праворуч; 5–8 — колові оберти тулу- бом ліворуч. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 4–6 ра- зів у кожну сторону.

19. В.п. — стоячи тримаючись руками за опору. 1–4 — махи пра- вою ногою праворуч–ліворуч; 5–8  — махи лівою  ногою ліворуч– праворуч.  Дихання  помірне.  Темп  середній.  Повторити 6–8  разів кожною ногою.

20. В.п. — о.с. 1–2 — руки вперед–вгору (вдих); 3–4 — глибокий випад вперед правою ногою, нахил тулуба вперед (видих);  5–6 — руки вперед–вгору (вдих); 7–8 — глибокий  випад вперед лівою но- гою, нахил  тулуба  вперед (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

21. В.п. — о.с. 1–2  — відвести  плечі назад, прогнутися  (вдих);

3–4 — нахил тулуба вперед, голову опустити  на груди, розслабити руки і плечі (видих). Темп повільний.  Повторити 4–5 разів.

22. В.п. — те саме. 1–2 — руки вперед–вгору (вдих); 3–4 — опус- тити розслаблені руки, нахиливши тулуб вперед (видих). Темп по- вільний. Повторити 4–5 разів.

23. В.п. — о.с. Довільна  ходьба з високим  підніманням колін та виконанням рухів руками вгору, в сторони, донизу. Дихання  помір- не. Темп середній. Виконувати протягом 2–3 хв.

Комплекс

вправ при дискінезії жовчовивідних шляхів

1. В.п. — о.с. Ходьба із прискоренням та уповільненням темпу з високим  підніманням стегна. Дихання  помірне. Виконувати про- тягом 1–2 хв.

 

2. В.п. — о.с., руки зігнуті у ліктьових суглобах. 1–2 — руки вго- ру, права нога назад на носок, підняти  голову, прогнутися  (вдих);

3–4 — в.п. (видих);  5–6 — руки вгору, ліва нога назад на носок, під- няти  голову, прогнутися  (вдих);  7–8  — в.п. (видих). Темп повіль- ний. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

3. В.п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони. 1–4 — колові обер- ти руками вперед; 5–8 — колові оберти руками назад. Дихання  по- мірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожному напрямку.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені, у руках гімнастична палиця. 1 — руки вгору; 2 — опустити руки за голову; 3 — руки вго- ру; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів.

5. В.п.  —  те  саме.  1–2  —  руки  вгору,  піднятися навшпиньки (вдих); 3–4 — нахилитися вперед, палицю опустити до підлоги (ви- дих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

6. В.п. — стійка ноги нарізно, руки з палицею за головою. 1–2 — нахил тулуба ліворуч; 3–4 — нахил тулуба праворуч. Дихання  по- мірне. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

7. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

8. В.п. — те саме, руки  вздовж  тулуба. 1 — праву ногу підняти вгору; 2 — ліву ногу підняти  вгору; 3 — праву ногу опустити;  4 — ліву  ногу опустити.  Дихання  помірне.  Темп  середній.  Повторити

6–8 разів кожною ногою.

9. В.п. — те саме, ноги зігнуті  у колінах,  руки  вздовж  тулуба.

1–2 — руки вгору, ноги випрямити (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

10. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

11. В.п. — лежачи на спині, руки на пояс. 1–2 — зігнути ноги у колінах, обхопивши їх руками, притиснути до грудей (видих); 3–4 — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

12. В.п. — те саме, руки в сторони. Поперемінне піднімання  вго- ру ніг (вертикальні «ножиці»). Дихання  помірне.  Повторити 6–8 разів кожною ногою.

13. В.п. лежачи на животі, руки вздовж тулуба. 1–2 — розвести руки і ноги в сторони, прогнутися  (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 5–6 разів.

 

14. В.п. — те саме, руки під підборіддям. Поперемінно піднімати прямі  ноги назад–вгору. Дихання  помірне. Темп середній. Повто- рити 6–8 разів кожною ногою.

15. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

16. В.п. — лежачи на лівому боці, ліва рука над головою. 1–2 — праву ногу назад (вдих);  3–4 — зігнути у коліні, обхопивши  коліно правою рукою, притиснути до живота (видих). Змінити в.п. 5–6 — ліву ногу назад (вдих);  7–8  — зігнути  у коліні, обхопивши  коліно лівою рукою, притиснути до живота (видих). Темп повільний.  По- вторити 6–8 разів з кожного в.п.

17. В.п — те саме. 1 — праву ногу вгору (вдих); 2 — в.п. (видих). Змінити в.п. 3 — ліву ногу вгору (вдих);  4 — в.п. (видих). Темп се- редній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

18. В.п. — стоячи, руки в упорі на гімнастичну  стінку (стілець).

1 — підвести  праву ногу до грудей (видих);  2 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

19. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1 — присід, руки вперед  (видих);  2 — в.п. (вдих).  Темп середній.  Повторити 10–12 разів.

20. В.п. — те саме. 1–2 — руки в сторони (вдих); 3–4 — нахил ту- луба вперед, руки розслаблено опустити  до підлоги (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

21. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс

вправ при виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки

1. В.п. — сидячи на стільці. 1–2 — підняти пряму ліву ногу, руки вгору (вдих);  3–4 — в.п. (видих);  5–6 — підняти  пряму праву ногу, руки вгору (вдих);  7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити

6–8 разів.

2. В.п. — те саме. 1 — поворот тулуба праворуч, права рука в сто- рону, ліве коліно підняти до грудей (видих);  2 — в.п. (вдих); 3 — по-

 

ворот тулуба ліворуч, ліва рука в сторону, праве коліно підняти  до грудей (видих); 4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

3. В.п. — те саме. 1–2 — руки дугами через сторони вгору, пово- рот праворуч, ліва нога схресно попереду правої (вдих);  3–4 — в.п. (видих). 5–6 — руки дугами через сторони вгору, поворот ліворуч, права нога схресно попереду лівої (вдих); 7–8 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

4. В.п. — сидячи  на стільці, ноги нарізно,  руки на колінах,  від- хилившись  на спинку стільця. 1 — долоні рук, ковзаючи  по тулубу вгору (вдих); 2 — з нахилом вперед, долоні рук, ковзаючи по тулубу до носків ніг (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

5. В.п. — те саме. 1 — руки в сторони, прогнутися  (вдих); 2 — об- хопити руками праве коліно і притиснути його до грудей (видих);

3 — випрямити праву ногу, руки в сторони (вдих); 4 — в.п. (видих).

5 — руки в сторони, прогнутися  (вдих);  6 — обхопити  руками  ліве коліно  і притиснути його до грудей  (видих);  7 — випрямити ліву ногу, руки в сторони (вдих); 8 — в.п. (видих). Темп повільний. Пов- торити 6–8 разів кожною ногою.

6. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

7. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1 — зігнути праву ногу у коліні (видих);  2 — розігнути  праву ногу (вдих);  3 — зігнути ліву ногу у коліні (видих);  4 — розігнути  ліву ногу (вдих).  Темп серед- ній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

8. В.п. — те саме. 1–2 — зігнути ноги у колінах  і притиснути їх до грудей (видих); 3–4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 6–8 разів.

9. В.п. — лежачи  на спині, ноги зігнуті у коліна. 1–2  — спира- ючись на стопи, потилицю та руки, підняти таз (вдих); 3–4 — в.п. (видих). При підніманні таза потрібно втягувати  м’язи промежини. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

10. В.п. — те саме. 1 — нахилити  коліна  праворуч,  торкаючись підлоги (вдих);  2 — в.п. (видих). Лопатки  та голову від підлоги не відривати. Темп середній. Повторити 10–12 разів у кожну сторону.

11. В.п. — лежачи на спині, руки за головою, ноги підняті  і зіг- нуті у колінах. 1–8 — імітація їзди на велосипеді  вперед; 9–16 — те

 

саме назад; Дихання  помірне. Повторити 4–6 разів у кожному  на- прямку.

12. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

13. В.п. — упор стоячи на колінах. 1–2 — праве коліно, ковзаю- чи по підлозі, наблизити вперед до рук (видих);  3–4 — в.п (вдих);

5–6  — ліве коліно  ковзаючи  по підлозі,  наблизити вперед  до рук (видих);  7–8  — в.п. (вдих).  Темп повільний.  Повторити 6–8  разів кожною ногою.

14. В.п. — те саме. 1–2 — праву руку вперед–в сторону, ліву ногу назад; 3–4 — в.п.; 5–6 — присід на п’ятки, лобом торкнутися підлоги;

7–8  — в.п.; 9–10  — ліву руку вперед–в сторону, праву ногу назад;

11–12 — в.п.; 13–14 — присід на п’ятки, лобом торкнутися підлоги;

15–16 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

15. В.п. — присід на п’ятах, руки на пояс. 1–2 — руки в сторони, прогнутися  (вдих);  3–4  — в.п. (видих). Голову не опускати.  Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

16. В.п. — те саме. 1 — присід на правому стегні, ліву руку вгору.

2 — в.п.; 3 — присід на лівому стегні, праву руку вгору; 4 — в.п. Дихан- ня помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

17. В.п. — те саме, ліва рука на грудях, права на животі.  1–  на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

18. В.п. — упор присівши. 1–4 — вдих; 5–12 — видих. Під час ви- диху одночасно підтягувати догори верхню частину  живота, допо- магаючи напруженням сідниць. Темп повільний.  Повторити 10–15 разів.

19. В.п. — присід  на п’ятах, руки  витягнуті  вперед  на підлогу.

1–2  — нахил  вперед, руки  за спину,  лівою рукою  захопити  праву кисть,  торкнутися лобом  підлоги  (видих), затримати дихання  на кілька  секунд; 3–4  — в.п. (різко  видихнути). Темп повільний.  По- вторити 2–3 рази.

20. В.п. — о.с. 1 — вдихнути, затримати дихання, втягнути  живіт. Не дихаючи, виконувати рухи діафрагмою  і м’язами грудної клітки, як під час вдиху, максимально втягнути живіт; 2 — видихнути, макси- мально втягнути живіт, пауза. Темп повільний. Повторити 2–3 рази.

 

Комплекс

вправ при пієлонефриті та нирковокам’яній хворобі

1. В.п. — о.с. Ходьба із прискоренням та уповільненням темпу з високим  підніманням стегна. Дихання  помірне. Виконувати про- тягом 1–2 хв.

2. В.п. — о.с. Ходьба із чергуванням бігу на місці: 8–12  кроків вперед і 8–20  кроків бігом на місці з високим  підніманням стегна, руки на поясі. Дихання  помірне. Темп середній. Виконувати про- тягом 40–60 с.

3. В.п. — о.с. Ходьба з рухами руками у різних площинах. Дихан- ня помірне. Темп середній. Виконувати протягом 1–2 хв.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, ліва рука на грудях, права на живо- ті. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

5. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 — глибокий  випад праворуч,  руки на праве коліно  (видих);  2 — в.п. (вдих);  3 — гли- бокий випад ліворуч, руки на ліве коліно (видих);  4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

6. В.п. — о.с., руки зігнуті у ліктях долонями донизу. Чергування ходьби і бігу на місці з високим підніманням колін (щоб торкатися колінами  долоней)  — 10–12  кроків ходьби і 10–12  кроків бігу. Ди- хання помірне. Темп середній. Виконувати протягом 30–60 с. Пов- торити 3–4 рази.

7. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1–2 — нахил право- руч, кисті  ковзають  вздовж  тулуба  («Насос») (видих);  3–4  — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

8. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–4 — глибокий випад ліворуч, три пружних нахили до правої ноги; 5 — в.п.; 6–9 — глибокий випад праворуч, три пружних нахили до лівої ноги; 10 — в.п. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

9. В.п. — те саме. 1 — випад з нахилом  управо (видих);  2 — в.п. (вдих);  3 — випад з нахилом  уліво (видих);  4 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

10. В.п. — о.с. 1 — стрибком ноги нарізно, руки вгору (вдих); 2 —

в.п. (видих). Темп середній. Повторити 10–12 разів.

11. В.п. — стійка ноги нарізно, руки перед грудьми. 1 — поворот тулуба  ліворуч,  ліва рука назад–в  сторону; 2 — в.п.; 3 — поворот

 

тулуба праворуч, права рука назад–в  сторону; 4 — в.п. Дихання  по- мірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

12. В.п. — те саме. 1 — поворот тулуба ліворуч; 2–3 — пружні відведення  лівої руки назад–в  сторону; 4 — в.п.; 5 — поворот тулуба праворуч; 6–7 — пружні відведення  правої руки назад–в  сторону;

8 — в.п. Дихання  помірне.  Темп  середній.  Повторити 6–8  разів  у кожну сторону.

13. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1 — руки вгору (вдих); 2 — глибокий  випад ліворуч, нахил тулуба вперед, руки назад–вгору (видих);  3 — стійка  ноги нарізно,  руки  вгору (вдих);

4 — в.п. (видих);  5 — руки вгору (вдих);  6 — глибокий  випад пра- воруч, нахил тулуба вперед, руки назад–вгору (видих);  7 — стійка ноги нарізно,  руки  вгору (вдих);  8 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

14. В.п. — о.с. 1 — нахил тулуба вперед, руки назад–вгору; 2 — змахом рук вперед–вгору, стрибком повернутися у в.п. Дихання по- мірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів.

15. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 — руки вперед–

вгору–назад (вдих);  2–3  — пружні  нахили  тулуба вперед (видих);

4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 6–8 разів.

16. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–4 — максималь- ні колові  оберти тазом ліворуч; 5–8  — максимальні колові  оберти тазом праворуч.  Дихання  помірне. Темп середній.  Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

17. В.п. —  о.с. 1 —  відвести  плечі  і голову  назад,  прогнутися (вдих); 2 — в.п., дещо нахиливши тулуб і голову вперед, розслабив- ши руки і плечі (видих). Темп повільний.  Повторити 10–12 разів.

18. В.п. — стоячи біля гімнастичної стінки (стільця), руки на ща- блі гімнастичної  стінки. 1 — високо піднятися навшпиньки (вдих);

2 — різко опуститися на п’ятки (видих).Темп середній. Повторити

30–40 разів.

19. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1 — права рука вперед–вгору–назад (вдих); 2 — в.п. (видих);  3 — ліва рука вперед– вгору–назад (вдих);  4 —  в.п. (видих). Темп  середній.  Повторити

8–10 разів кожною рукою.

20. В.п. — о.с. 1 — глибокий  випад правою ногою вперед, руки в сторони; 2–3 — пружні рухи тулубом вперед–донизу; 4 — в.п.; 5 — глибокий  випад лівою ногою вперед, руки в сторони; 6–7 — пружні

 

рухи тулубом  вперед–донизу; 8 — в.п. Дихання  помірне. Темп се- редній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

21. В.п. — о.с. 1 — глибокий  випад правою ногою вперед, руки в сторони; 2–3 — пружні рухи тулубом вперед–донизу; 4 — стрибком змінити положення ніг; 5–6 — пружні рухи тулубом вперед–донизу;

7 — стрибком  змінити  положення ніг. Дихання  помірне. Темп се- редній. Повторити 6–8 разів кожною ногою.

22. В.п. — сісти «верхи» на стілець обличчям до спинки (руками притримуючись за спинку). Виконувати імітацію верхової їзди, час- то піднімаючи і опускаючи з ударом об сидіння (ногами упираючись у підлогу). Дихання  помірне. Після 10–20 ударів зробити дихальну паузу 30–40 с. Після закінчення вправи ходьба 2–3 хв.

23. В.п. — широка стійка, присід на праву ногу, руки на пояс. Стрибками змінювати  положення тулуба. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 10–20 стрибків.

24. В.п. — о.с., ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс

вправ при захворюванні на цукровий діабет

1. В.п. —  стійка  ноги  нарізно,  правий  лікоть  підняти  вгору, а кисть правої руки опустити  між лопатками.  1–2 — повільно потяг- нути  лівою  рукою  лікоть  правої  руки  ліворуч.  Змінити положен- ня рук. 3–4 — повільно  потягнути правою рукою лікоть лівої руки праворуч. Дихання помірне. Темп повільний. Повторити 8–10 разів кожною рукою.

2. В.п. — сидячи  на підлозі,  звівши  підошви  ніг одна до одної, руки на гомілково-ступеневих суглобах. 1–3 — пружне підтягуван- ня п’ят якомога ближче до сідниць. 4 — в.п., розслабити  м’язи. Ди- хання помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів.

3. В.п. — сидячи на підлозі, ноги витягнуті  вперед. 1–3 — пружні нахили тулуба вперед, намагаючись дотягнутися руками до ступень;

4– в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

4. В.п. — лежачи на підлозі, ноги витягнуті  вперед. 1 — зігнути праву ногу у коліні і руками підтягнути  коліно до грудей, затрима- ти це положення на 3–5 с; 2 — в.п.; 3 — зігнути ліву ногу у коліні

 

і руками  підтягнути  коліно до грудей, затримати це положення на

3–5 с; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів кожною ногою.

5. В.п. — стійка ноги нарізно, у руках гантелі. 1 — руки в сторони (вдих); 2 — в.п. (видих). Дихання  помірне. Темп середній. Повтори- ти 8–10 разів.

6. В.п. — те саме. 1 — ліву руку вперед–в сторону; 2 — праву руку вперед–в сторону; 3 — ліву руку у в.п.; 4 — праву руку у в.п. Дихан- ня помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів кожною рукою.

7. В.п. — те саме. 1–2 — руки підняти до грудей (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

8. В.п. — те саме. 1 — зігнути руки у ліктьових  суглобах (вдих);

2 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

9. В.п. — широка стійка, нахил тулуба вперед. 1–3 — розведення рук в сторони; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити

6–8 разів.

10. В.п. — лежачи  на спині,  руки  в сторони.  1 — руки  вперед

(вдих); 2 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 10–12 разів.

11. В.п. — те саме, руки вгору. 1–2 — руки вперед; 3–4 — в.п. Ди- хання помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів.

12. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1 — присід, руки на стегна; 2 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

13. В.п. —  о.с. 1–2  —  піднятися навшпиньки, руки  в сторони

(вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 12–15 разів.

14. В.п. — о.с. 1 — випад праворуч, руки за голову; 2 — в.п.; 3 — ви- пад ліворуч, руки за голову; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп серед- ній. Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

15. В.п. — о.с. 1–2 — руки вперед–вгору (вдих);  3–4 — в.п. (ви- дих).

Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

16. В.п. — о.с., ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.