Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

5.10. використання засобів фізичної культури при опущенні органів черевної порожнини

Про позитивний вплив фізичних  вправ лікувальної фізичної культури  свідчать  праці  відомих  фахівців  І.М.Саркізова-Серазіні та  В.М.Мошкова. Так,  І.М.Саркізов-Серазіні, призначаючи ліку- вальну фізичну культуру хворим, ураженим шлунково-кишковими захворюваннями, радив звертати  увагу на поліпшення нервово- психічного та емоційного їх стану, а водночас приймати  процедури, спрямовані  на поліпшення місцевого кровообігу у черевній порож- нині, зміцнення м’язів живота і відновлення загального кровообігу.

В.М.Мошков  зазначав, що скарги хворих із спланхноптозом на запаморочення, слабкість, швидку втомлювальність є оснаками ура- ження  всього організму,  у зв’язку з чим локальні  пристрої  на зра- зок корсетів і різних бандажів істотно допомогти не можуть. «Най- ефективнішим засобом, — писав В.М.Мошков,  — у такому разі слід вважати  лікувальну фізкультуру, регулярне застосування якої має загальний зміцнювальний вплив на хворого. Лікувальна фізкульту- ра знижує  прояви  загальної  астенії, зміцнює і підвищує  тонус усієї м’язової системи. Систематичне і дозоване тренування фізичними вправами  у поєднанні  з гідротерапевтичними процедурами  тонізує нервову систему. Це сприяє кращому функціонуванню травного апарату, стимулює моторну функцію шлунка».

Відомо, що в роботі центральної нервової системи та органів травлення є взаємозв’язок:  ослаблення коригуючого  впливу  кори великого мозку на підкіркові утвори, які регулюють діяльність внут- рішніх органів, спричинює порушення секреторної і моторної функ- цій шлунка, розлад кровообігу і трофічні процеси (А.А.Лепорський,

1963).

Протипоказань для використання лікувальної фізичної  культу- ри небагато: гострі запальні  процеси при високій  температурі  тіла, біль, злоякісні утворення,  важкий загальний  стан.

Основна  мета використання лікувальної фізичної  культури  — це  на  тлі  загального  зміцнення нервово-м’язової   системи  поліп- шити тонус м’язів живота, особливо  його нижнього  відділу, функ- цію травного апарату. Темп виконання вправ лікувальної фізичної культури  повільний.

 

Комплекс № 1

вправ при опущенні органів черевної порожнини

(Степанов, 1979)

1. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

2. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–2 — праву ногу вго- ру (вдих);  3–4 — в.п. (видих);  5–6 — ліву ногу вгору (вдих);  7–8 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів кожною ногою.

3. В.п. — упор лежачи на передпліччях ззаду, ноги зігнуті. 1–2 — прогнути  тіло дугою вгору, опираючись  на підошви, лікті та поти- лицю («півміст»); 3–4 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний. Повторити 4–6 разів.

4. В.п. — лежачи  на спині. 1–2  — зігнути  праву ногу у коліні  і руками притиснути до живота (видих);  3–4 — в.п. (вдих).  Темп по- вільний. Повторити 4–6 разів.

5. В.п. — лежачи на спині, ноги зігнуті. 1–2 — розвести коліна в сторони,  з’єднавши  підошви  (вдих);  3–4  — в.п. (видих). Темп по- вільний. Повторити 4–6 разів.

6. В.п. — лежачи на правому боці. 1 — підняти вгору ліву руку;

2 — підняти ліву ногу до лівої руки; 3–4 — в.п.; змінити в.п. 5 — під- няти вгору праву руку; 6– підняти праву ногу до правої руки; 7–8 — в.п.; Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

7. В.п. — упор стоячи  на колінах. 1–2 — присід на п’яти; 3–4 —

в.п. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

8. В.п. — упор стоячи на колінах. 1–2 — зігнути руки і одночасно підняти праву ногу вгору (видих);  3–4 — в.п. (вдих); 5–6 — зігнути руки і одночасно підняти ліву ногу вгору (видих); 7–8 — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів кожною ногою.

9. В.п. — лежачи на спині, руки за головою, ноги підняті і зігнуті у колінах. 1–8 — імітація їзди на велосипеді  вперед; 9–16 — те саме, назад; Дихання  помірне. Повторити 4–6 разів у кожному напрямку.

10. В.п. — лежачи нп спині, руки в сторони. 1–2 — підняті зігнуті ноги на себе і покласти  на підлогу праворуч; 3–4 — в.п.; 5–6 — під- няті зігнуті ноги на себе і покласти  на підлогу ліворуч; 7–8  — в.п. Дихання  помірне.  Темп  повільний.  Повторити 4–6  разів  у кожну сторону.

 

11. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1–2 — руки вгору

(вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

12. В.п. — лежачи  на спині, руки  в сторони.  1–3  — праву ногу вгору, розслабити  і потрусити; 4 — в.п.; 5–7 — ліву ногу вгору, роз- слабити і потрусити; 8 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

13. В.п. — лежачи  на спині, ноги вгору, руки в сторони.  1–4  — ноги в сторони; 5–8 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний.  Пов- торити 4–6 разів.

14. В.п. — упор лежачи на стегнах. 1–2 — відвести праву ногу праворуч  на носок; 3–4 — в.п.; 5–6 — відвести ліву ногу ліворуч на носок; 7–8 — в.п. Дихання помірне. Темп повільний. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

15. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 2

вправ при опущенні органів черевної порожнини

(Степанов, 1979)

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна. Ди- хання помірне. Темп середній. Виконувати впродовж 1–2 хв.

2. В.п. — о.с. 1–2 — руки вперед–вгору, праву ногу назад на носок (вдих);  3–4 — руки через сторони донизу в.п. (видих);  5–6 — руки вперед–вгору, ліву ногу назад на носок (вдих);  7–8  — руки  через сторони донизу в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів кожною ногою.

3. В.п. — о.с. 1–2 — руки в сторони, мах правою ногою праворуч (вдих);  3–4 — в.п. (видих);  5–6 — руки в сторони, мах лівою ногою ліворуч  (вдих);7–8 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

 

правої ноги. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

5. В.п. — сидячи на стільці (гімнастичній лаві), руки на стегнах.

1–2  —  прогнути  тулуб  дугою вперед  (вдих);  3–4  —  в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів.

6. В.п. — присід. 1–2 — підняти ноги і покласти на підлогу право- руч; 3–4 — в.п.; 5–6 — підняти  ноги і покласти  на підлогу ліворуч;

7–8 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 4–6 разів у кожну сторону.

7. В.п. — о.с. 1 — упор присівши;  2 — о.с., руки вперед–вгору– назад–в  сторони, права нога назад на носок; 3 — в.п.; 4 — упор при- сівши; 5 — о.с., руки вперед–вгору–назад–в сторони, ліва нога назад на носок; 6 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

8. В.п. — лежачи на спині, руки за головою, ноги підняті і зігнуті у колінах. 1–8 — імітація їзди на велосипеді  вперед; 9–16 — те саме, назад; Дихання  помірне. Повторити 4–6 разів у кожному напрямку.

9. В.п. — упор стоячи на колінах. 1–2 — згинаючи руки, мах пра- вою ногою назад–вгору, прогнутися  у попереку; 3–4 — в.п.; 5–6 — згинаючи  руки, мах лівою ногою назад–вгору, прогнутися  у попе- реку; 7–8  — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

10. В.п. — о.с., руки на пояс. 1 — відвести лікті назад (вдих); 2–4 — праву ногу вперед–праворуч–назад; 5 — в.п. (видих);  6 — відвести лікті назад (вдих);  7–9  — ліву ногу вперед–праворуч–назад; 10 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 4–6 разів кожною ногою.

11. В.п. — о.с. 1 — упор присівши  (видих);  2 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 6–8 разів.

12. В.п. — сидячи на стільці. 1 — руки дугами через сторони вго- ру, сплеснути  у долоні над головою; 2 — праву ногу вперед–вгору, руки дугами через сторони донизу, сплеснути  у долоні під коліном правої ноги; 3 — руки дугами через сторони вгору, сплеснути  у до- лоні над головою; 4 — ліву ногу вперед–вгору, руки  дугами через сторони донизу, сплеснути у долоні під коліном лівої ноги. Дихання помірне. Темп повільний.  Повторити 4–6 разів кожною ногою.

13. В.п. — о.с. 1–4 — руки вперед — вгору (вдих);  5–8 — розсла- бивши руки, опустити донизу, потрушуючи ними (видих). Темп по- вільний. Повторити 6–8 разів.

 

Комплекс № 3

вправ при опущенні органів черевної порожнини

(Степанов, 1979)

1. В.п. — о.с. 1–2 — руки дугами через сторони вгору (вдих); 3–4 —

в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 4 — 6 разів.

2. В.п. — о.с. 1 — руки в сторони (вдих); 2 — підняти зігнуту у ко- ліні праву ногу і притиснути її руками до живота (видих);  3 — руки в сторони (вдих); 4 — підняти зігнуту у коліні ліву ногу і притисну- ти її руками до живота (видих). Темп середній. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

3. В.п. — о.с. 1 — ліву руку вгору; 2 — нахил праворуч  до правої ноги; 3 — ліву руку вгору, праву ногу вперед–вгору; 4 — в.п.; 5 — праву руку вгору; 6 — нахил ліворуч до лівої ноги; 7 — праву руку вгору, ліву ногу вперед–вгору; 8 — в.п. Дихання  помірне. Темп по- вільний. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

4. В.п. — о.с. 1 — руки в сторони, праву ногу назад на носок; 2 — мах правою ногою вперед, руки до носка правої ноги; 3 — руки в сто- рони, ліву ногу назад на носок; 4 — мах лівою ногою вперед, руки до носка лівої ноги. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

5. В.п. — упор лежачи на зігнутих  руках. 1–2 — праву ногу вго- ру, розігнути  руки і прогнутися  у попереку (вдих);  3–4 — в.п. (ви- дих); 5–6–ліву ногу вгору, розігнути  руки і прогнутися  у попереку (вдих); 7–8– в.п. (видих). Темп середній. Повторити 4–6 разів кож- ною ногою.

6. В.п. — лежачи  на спині, руки  в сторони.  1 — підняти  прямі ноги вгору (вдих);  2–3 — зігнути ноги у колінах і притиснути їх до грудей (видих);  4 — в.п. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

7. В.п. — упор лежачи на передпліччях ззаду. 1–2 — підняти пря- мі ноги вгору; 3–4 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повто- рити 6–8 разів.

 

правої ноги. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 4–6 разів кожною ногою.

9. В.п. — широка стійка. 1 — присід на праву ногу, руки вперед;

2 — в.п.; 3 — присід на ліву ногу, руки вперед; 4 — в.п. Дихання  по- мірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

10. В.п. — о.с. 1–2 — руки вперед–вгору (вдих); 3–4 — глибокий присід, руки в сторони  (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

11. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–4 — колові оберти тазом праворуч; 5–8 — колові оберти тазом ліворуч. Дихання помір- не. Темп середній. Повторити 6–8 разів у кожну сторону.

12. В.п. — широка стійка, руки в сторони. 1 — нахил тулуба впе- ред, руками охопити себе за плечі (видих);  2 — в.п. (вдих).  Темп се- редній. Повторити 6–8 разів.

13. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1– на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.