Фізичне виховання - Навчальний посібник (Присяжнюк С.І.)

5.15. використання засобів фізичної культури при захворюваннях опорно-рухового апарату

Під  впливом   фізичних   вправ  опорно-руховий  апарат  зазнає ряд позитивних змін: відбуваються  зміцнення м’язової системи і підвищення її працездатності, покращення кровообігу  у суглобах і зв’язкового апарату, потовщення кісткової тканини.

Симпатичний відділ нервової системи, який інервує м’язову тканину, регулює в ній обмін речовин, пристосовуючи її до функці- ональної діяльності. Джерелом  енергії для роботи м’язів є фермен- тативні та окислювальні процеси, що відбуваються  в них. У м’язах збільшується маса саркоплазми м’язових волокон, в результаті чого збільшується об’єм м’язів. Біохімічні процеси в м’язах фізично тре- нованої людини протікають більш інтенсивно.

Для зміцнення опорно-рухового апарату  застосовують  так зва- ні коригуючі  вправи,  завдяки  яким  зміцнюється м’язовий  корсет, попереджується розвиток  важкої рухливості  суглобів, контрактур, розвиваються заміщувальні навички. При плоскостопості спеціаль- ні фізичні  вправи  зміцнюють м’язово-зв’язковий апарат склепіння стопи.

При складанні комплексів вправ при захворюваннях опорно- рухового апарату були використані методичні  рекомендації  Мур- зи В.П. (2005), Дубровського  В.І. (2001), Лукаша А. (2007), Філато- вої М.В. (2006).

Комплекс

вправ при артриті, остеопорозі та подагрі

1. В.п. — лежачи  на спині, ноги припідняті над підлогою, руки вздовж тулуба. 1 — зігнути ноги (видих); 2 — розігнути ноги (вдих). Темп середній. Повторити 12–15 разів.

2. В.п. — лежачи  на спині, руки вздовж  тулуба. 1–2  — підняти ноги під прямим  кутом, підтримуючи  поперек руками, витягувати ноги вгору; 3–4 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повтори- ти 12–15 разів.

3. В.п. — лежачи на правому боці, з упором на правий лікоть, ліва рука біля правої. 1 — максимально відвести праву ногу вперед; 2 — максимально відвести праву ногу назад; 3 — максимально відвести

 

праву ногу вгору; 4 — в.п. Змінити в.п. 5 — максимально відвести ліву ногу вперед; 6 — максимально відвести  ліву ногу назад; 7 — максимально відвести  ліву ногу вгору; 8 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів кожною ногою.

4. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1–2 — праву ногу вгору і праворуч; 3–4 — в.п.; 5–6 — ліву ногу вгору і ліворуч; 7–8 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 6–8  разів кож- ною ногою.

5. В.п. — лежачи  на животі,  руки  вгору. 1 — праву  ногу вгору (вдих); 2 — в.п. (видих); 3 — ліву ногу вгору (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 6–8 разів кожною ногою.

6. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–4 — підняти праву ногу і виконати  колові оберти прямою  ногою зовні; 5–8 — те саме всередину; 9–12 — підняти ліву ногу і виконати  колові оберти пря- мою ногою зовні; 13–16 те саме всередину. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів кожною ногою і у кожному напрямку.

7. В.п. — сидячи на стільці, долоні лежать на чашечках. Розтиран- ня чашечок за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки. Розтирати так, щоб коліна розігрілися і почервоніли. Дихання помір- не. Темп швидкий. Повторити 10–20 разів у кожному напрямку.

8. В.п. — о.с., руки на пояс. 1–3  — випад правою ногою вперед і виконання пружних  рухів вперед–донизу; 4 — в.п.; 5–7  — випад лівою ногою вперед і виконання пружних  рухів вперед–донизу;

8 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів на кожну ногу.

9. В.п. — лежачи  на спині, ноги зігнуті у коліна, ступні стоять на підлозі. Підняти  таз і утримувати  його у цьому положенні  5–7 с, живіт втягнути. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

10. В.п. — лежачи на животі, руки вгору. 1–3 — підняти  голову і плечі, ноги, руки в сторони (вдих);  4 — в.п. (видих). Темп повіль- ний. Повторити 6–8 разів.

11. В.п. — упор стоячи  на колінах.  1–3  — підняти  вгору праву ногу і ліву руку; 4 — в.п.; 5–7 — підняти ліву ногу і праву руку; 8 — в.п. Дихання  помірне.  Темп  повільний.  Повторити 6–8  разів  кожною ногою і рукою.

12. В.п. — сидячи на п’ятах, ноги нарізно, руки на стегнах доло- нями вгору. 1–7 — пружні рухи тазом вгору і донизу, намагаючись

 

таз опустити на підлогу; 8 — в.п. Дихання  помірне. Темп повільний. Повторити 10–12 разів.

13. В.п. — сидячи  на підлозі,  підняти  правою  рукою  за гоміл- ку праву ногу, лівою рукою взяти  носок правої ноги. 1–4  — коло- ві оберти  правої  ступні  за годинниковою стрілкою;  5–8  — колові оберти правої ступні проти годинникової стрілки; 9–16 — те саме з лівою ступнею. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів кожною ступнею у кожному напрямку.

14. В.п. — сидячи на підлозі, підняти правою рукою за гомілку праву ногу, лівою рукою взяти великий палець правої ноги. 1–4 — колові оберти великого пальця за годинниковою стрілкою; 5–8 — ко- лові оберти великого пальця проти годинникової стрілки; 9–16 — те саме з лівою ступнею. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити

10–12 разів кожною ступнею у кожному напрямку.

15. В.п. — о.с. Ходьба на місці навшпиньках з широкими вільни- ми рухами рук. Звертати увагу на поставу. Дихання  помірне. Темп середній. Виконувати вправу протягом 60 с.

Комплекс № 1

вправ для виправлення круглої, сутулої та кругловвігнутої спини

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими  вільними  рухами рук. Звертати увагу на поставу. Дихання помірне. Темп середній. Виконувати вправу протягом 60 с.

2. В.п. — о.с., пальці рук переплетені за спиною. 1–2 — піднятися навшпиньки і енергійно  відвести  руки  назад до зведення  лопаток (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 10–12 разів.

3. В.п. — стійка ноги нарізно,  руки за голову. 1 — руки вгору– назад, ліву  ногу назад  на носок, прогнутися  (вдих);  2 — в.п. (ви- дих); 3 — руки вгору–назад, праву ногу назад на носок, прогнутися (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів кож- ною ногою.

4. В.п. — присід на п’ятах, тулуб нахилений вперед, руки вперед, долоні на підлозі. 1–3 — ковзаючи грудьми над підлогою, згинаючи і розгинаючи  руки, перейти  в упор лежачи  на стегнах, голову від- хилити назад, прогнутися  (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп повільний. Повторити 10–12 разів.

 

5. В.п. — упор лежачи на зігнутих  руках. 1–2 — перейти  в упор лежачи на стегнах, прогнутися  (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп по- вільний. Повторити 10–12 разів.

6. В.п. — о.с. 1–2  — піднятися навшпиньки, руки дугами через сторони вгору (вдих);  3–4 — упор присівши  (видих). Темп повіль- ний. Повторити 8–10 разів.

7. В.п. — лежачи на грудях, руки зігнуті у ліктях,  кисті під під- боріддям. 1–2 — руки в сторони, підняти голову, плечі і ноги, прог- нутися  «ластівка»  (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Пов- торити 8–10 разів.

8. В.п. — лежачи на спині, ноги нарізно, руки в сторони. 1 — під- няти ноги вперед і з’єднати їх (вдих); 2 — зігнути ноги у колінах (ви- дих); 3 — випрямити ноги вперед (вдих); 4 — в.п. (видих). Спину і го- лову від підлоги не піднімати. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

9. В.п. — упор сидячи ззаду. 1 — підняти ноги вперед, руки в сто- рони «кут» (вдих);  2–3 — тримати  положення «кута»; 4 — в.п (ви- дих). Темп середній. Повторити 10–12 разів.

10. В.п. — лежачи  на спині, ноги нарізно,  руки  вздовж  тулуба.

1– 2 — спираючись  на п’яти, потилицю  і руки, прогнутися  підняти тулуб вгору (вдих); 3–4 — в.п. (розслабитися, видих). Темп повіль- ний. Повторити 8–10 разів.

11. В.п. — о.с. Ходьба з виконанням різних рухів руками. Дихан- ня помірне. Темп середній. Вправу виконувати протягом 60 с.

12. В.п. — о.с. Біг у повільному  темпі з переходом на ходьбу і ви- конанням дихальної вправи з підніманням рук вгору та опусканням вниз. Дихання  помірне. Темп середній з переходом на повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

13. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1– на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 2

вправ для виправлення круглої, сутулої та кругловвігнутої спини

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими вільними рухами рук. Ходьба звичайна в русі, навшпиньки, на п’ятах. Дихання  помірне. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

 

2. В.п. — стоячи біля стіни, притиснувшись потилицею, спиною, сідницями і п’ятами, набувши  правильної постави. 1 — крок лівою вперед; 2 — в.п.; 3 — крок правою вперед; 4 — в.п.; 5 — крок лівою вперед  із заплющеними очима; 6 — в.п.; 7 — крок  правою  вперед із заплющеними очима; 8 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів з кожної ноги.

3. В.п. — стійка ноги нарізно, руки за голову. 1 — руки в сторони– назад, піднятися навшпиньки, прогнутися  (вдих);  2 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 10–12 разів.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, руки перед грудьми. 1–2 — відво- дячи лікті назад і зводячи  лопатки,  прогнутися  у грудному  відділі хребта, підняти голову (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп повільний. Повторити 8–10 разів.

5. В.п. — упор стоячи  на колінах. 1 — праву ногу праворуч,  по- вернути тулуб і голову праворуч  (вдих);  2 — в.п. (видих);  3 — ліву ногу ліворуч, повернути тулуб і голову ліворуч (вдих); 4 — в.п. (ви- дих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

6. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–2 — прогинаючись у грудному  відділі хребта ковзаючи  рухом руками  по підлозі вниз підвестися  у положення сидячи. Зігнути  ноги так, щоб ступні тор- калися  підлоги, руки в упорі ззаду, плечі опущені  (видих);  3–4  — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

7. В.п. — лежачи  на валику,  що під нижніми  кутами  лопаток, руки вздовж тулуба. 1–2 — руки вгору (вдих);  3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 10–12 разів.

8. В.п. — лежачи на спині, руки до плечей. 1–3 — виконати «міст» з опорою на голову, руки і ноги (видих);  4 — в.п. (вдих).  Темп по- вільний. Повторити 8–10 разів.

9. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 — присід, руки в сторони  (видих);  2 — в.п. (вдих);  3 — присід, руки вперед (видих);

4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 6–8 разів.

10. В.п. — стійка ноги нарізно, руки за голову, тулуб нахилений вперед. 1–2 — руки в сторони, прогнутись у попереку, голову не опускати, дивитися вперед (видих);  3–4 — в.п. (вдих).  Темп серед- ній. Повторити 10–12 разів.

11. В.п. — о.с. Ходьба по колу, виконуючи  різні рухи руками. Дихання   помірне.  Темп  середній.  Вправу  виконувати протягом

15–20 с.

 

12. В.п. — о.с. Біг у повільному  темпі з переходом на ходьбу і ви- конанням дихальної вправи з підніманням рук вгору та опусканням вниз. Дихання  помірне. Темп середній з переходом на повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

Комплекс № 3

вправ для виправлення круглої, сутулої та кругловвігнутої спини

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими вільними рухами рук. Ходьба звичайна в русі, навшпиньки, на п’ятах. Дихання  помірне. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

2. В.п. — те саме, біля стінки. 1 — руки вгору; 2 — руки в сторони;

3 — руки вперед; 4 — руки за голову; 5 — в.п. Слідкувати за правиль- ною поставою. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 6–8 разів.

3. В.п. — о.с., руки за голову. 1 — руки в сторони–назад, лопат- ки звести (вдих);  2 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, нахил тулуба вперед, руки схресно перед грудьми, голову не опускати.  1 — випростати  тулуб, руки  в сторони, прогнутися  і звести лопатки (вдих); 2 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

5. В.п. — стійка ноги нарізно, руки до плечей. 1–2 — колові обер- ти ліктями вперед; 3–4 — колові оберти ліктями назад. Дихання  по- мірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

6. В.п. — упор присівши.  1 — поштовхом  ніг перейти в упор ле- жачи; 2 — зігнути руки; 3 — розігнути руки; 4 — в.п. Дихання  помір- не. Темп середній. Повторити 6–8 разів.

7. В.п. — лежачи на животі, руки за голову. 1–2 — підняти голо- ву і плечі; 3–4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити

8–10 разів.

8. В.п. — лежачи на животі, підборіддя на тильній поверхні кис- тей. 1–2 — підняти голову і плечі, лікті відвести назад (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

9. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1–2 — підняти  голо- ву і плечі, руки назад у «замок», підняти  випрямлені ноги «рибка» (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

 

10. В.п. — о.с. 1 — випад правою ногою вперед, руки в сторони, прогнутися  (вдих); 2 — в.п. (видих);  3 — випад лівою ногою вперед, руки в сторони, прогнутися  (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

11. В.п. — о.с. Ходьба по колу, виконуючи  різні рухи руками. Дихання   помірне.  Темп  середній.  Вправу  виконувати протягом

15–20 с.

12. В.п. — о.с. Біг у повільному  темпі з переходом на ходьбу і ви- конанням дихальної вправи з підніманням рук вгору та опусканням вниз. Дихання  помірне. Темп середній з переходом на повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

13. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 1

вправ для виправлення плоскої  спини

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими  вільними  рухами рук. Звертати увагу на поставу. Дихання помірне. Темп середній. Виконувати вправу протягом 60 с.

2. В.п. — руки до плечей, лікті притиснуті  до тулуба. 1 — руки вгору, долонями  зовні (вдих); 2 — в.п. (видих);  3 — руки в сторони, долонями  донизу (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повтори- ти 10–12 разів.

3. В.п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони. 1 — нахил тулуба вперед, пальцями рук дістати підлоги (видих); 2 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 10–12 разів.

4. В.п. — упор стоячи  на колінах.  1–2  — нахил  голови  вперед, вигнути спину (видих);  3–4 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повтори- ти 10–12 разів.

5. В.п. — о.с. 1 — руки дугами через сторони вгору, сплеск у до- лоні над головою (вдих); 2 — в.п. з нахилом вперед, сплеск у долоні за спиною (видих);  3 — руки дугами через сторони, вгору, сплеск у долоні над головою (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повто- рити 10–12 разів.

6. В.п. — стійка ноги нарізно, тулуб нахилений вперед, руки схресно перед грудьми. 1 — випрямити тулуб, руки розвести в сто-

 

рони  (вдих);  2 — в.п. (видих). Темп  середній.  Повторити 10–12 разів.

7. В.п. — стійка  ноги нарізно,  спиною  до гімнастичної  стінки, руки на щаблі хватом зверху. 1 — крок правою вперед, прогнутися;

2 — в.п.; 3 — крок лівою вперед, прогнутися; 4 — в.п. Дихання помір- не. Темп середній. Повторити 10–12 разів з кожної ноги.

8. В.п. — лежачи  на спині, руки  в сторони.  1 — зігнути  ноги у колінах і руками  притиснути їх до грудей (видих);  2 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 10–12 разів.

9. В.п. — лежачи на спині, руки за головою, ноги підняті і зігнуті у колінах. 1–8 — імітація їзди на велосипеді вперед; 9–16 — те саме на- зад; Дихання  помірне. Повторити 4–6 разів у кожному напрямку.

10. В.п. — лежачи на спині, руки вздовж тулуба. 1 — зігнути ноги у колінах; 2 — випростати  ноги вгору; 3 — зігнути ноги; 4 — в.п. Ди- хання помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

11. В.п. — о.с. Ходьба по колу, виконуючи  різні рухи руками. Дихання   помірне.  Темп  середній.  Вправу  виконувати протягом

15–20 с.

12. В.п. — о.с. Біг у повільному  темпі з переходом на ходьбу і ви- конанням дихальної вправи з підніманням рук вгору та опусканням вниз. Дихання  помірне. Темп середній з переходом на повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

13. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 2

вправ для виправлення плоскої  спини

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими  вільними  рухами рук. Звертати увагу на поставу. Дихання помірне. Темп середній. Виконувати вправу протягом 60 с.

2. В.п. — о.с., руки на пояс. 1 — крок правою вперед, руки в сто- рони, прогнутися  (вдих);  2 — в.п. (видих);  3 — крок лівою вперед, руки в сторони, прогнутися  (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 10–12 разів.

3. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 — поворот тулуба праворуч, праву руку в сторону (вдих); 2 — в.п. (видих); 3 — поворот

 

тулуба ліворуч, ліву руку в сторону (вдих);  4 — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 10–12 разів у кожну сторону.

4. В.п. — о.с.,  руки за голову. 1 — мах правою ногою вперед–вгору, руки в сторони; 2 — в.п.; 3 — мах лівою ногою вперед–вгору, руки в сторони; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів кожною ногою.

5. В.п. — упор стоячи на колінах. 1 — підняти праву ногу назад– вгору, прогнутися; 2 — в.п.; 3 — підняти ліву ногу назад–вгору, про- гнутися; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

6. В.п. — лежачи на спині, ноги випрямлені, руки до плечей. 1 — одночасно піднімаючи ноги і голову, пальцями рук дістати колін ніг (видих);  2 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

7. В.п. — лежачи на спині, руки вгору. 1–2 — одночасно підняти тулуб  і ноги, пальцями рук дістати  носків  ніг (видих);  3–4  — в.п. (вдих); Темп середній. Повторити 8–10 разів.

8. В.п. — лежачи  на спині, руки вздовж  тулуба. 1–2  — підняти прямі ноги до вертикального положення (видих); 3–4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

9. В.п. — о.с. Ходьба по рейці гімнастичної  лави, руки в сторони. Дихання  помірне.  Темп  повільний.  Вправу  виконувати протягом

20–30 с.

10. В.п. — о.с. Біг у повільному  темпі з переходом на ходьбу і ви- конанням дихальної вправи з підніманням рук вгору та опусканням вниз. Дихання  помірне. Темп середній з переходом на повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

11. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 3

вправ для виправлення плоскої  спини

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими  вільними  рухами рук. Звертати увагу на поставу. Дихання помірне. Темп середній. Виконувати вправу протягом 60 с.

2. В.п. — о.с. 1 — права нога назад на носок, руки в сторони, про- гнутися; 2 — в.п.; 3 — ліва нога назад на носок, руки в сторони, про-

 

гнутися; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

3. В.п. — лежачи на спині, впертися  руками у підлогу біля голо- ви, ноги зігнуті у колінах. 1–2 — виконати  «міст» з опорою на голо- ву, руки і ноги (вдих); 3–4 — в.п. (видих). Темп середній. Повтори- ти 6–8 разів.

4. В.п. — лежачи  на спині, руки вздовж  тулуба. 1–2  — підняти прямі ноги вперед–вгору і дістати підлоги за головою носками  ніг (видих);  3–4 — в.п. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

5. В.п. — лежачи на спині, ліва рука на грудях, права на животі.

1– на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути; 2 — в.п. (ви- дих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

6. В.п. — лежачи на животі, руки випрямлені, у руках кінці закрі- пленого гумового бинта. 1–2 — розтягуючи  бинт, зігнути руки, лікті притиснуті  до боків, кисті  до плечей  (видих);  3–4  — в.п. (видих). Темп середній. Повторити 15–20 разів.

7. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–2 — присід на- вшпиньки,  руки в сторони (видих);  3–4 — (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

8. В.п. — стоячи біля стіни, притиснувшись потилицею, спиною, сідницями і п’ятами, набувши  правильної постави. 1 — крок лівою вперед, прогнутися;  2 — в.п.; 3 — крок правою вперед, прогнутися;

4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 10–12  разів з кожної ноги.

9. В.п. — о.с. Ходьба по колу, виконуючи  різні рухи руками. Дихання   помірне.  Темп  середній.  Вправу  виконувати протягом

15–20 с.

10. В.п. — о.с. Біг у повільному  темпі з переходом на ходьбу і ви- конанням дихальної вправи з підніманням рук вгору та опусканням вниз. Дихання  помірне. Темп середній з переходом на повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

11. В.п. — стоячи,  ліва рука на грудях, права  на животі.  1–  на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

 

Комплекс № 1

вправ при правосторонньому сколіозі

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими вільними рухами рук. Дихання помірне. Темп середній. Ви- конувати вправу протягом 40–50 с.

2. В.п. — о.с. 1–2 — піднятися навшпиньки, руки в сторони (вдих);

3–4 — в.п. (видих). Темп повільний.  Повторити 10–12 разів.

3. В.п. — стійка ноги нарізно,  руки  на поясі. 1 — нахил  тулуба вперед–донизу, пальцями рук дістати  носків  ніг (видих);  2 — в.п. (вдих). Під час нахилу ноги у колінах не згинати. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені. 1 — присід, руки на пояс (видих);  2 — в.п. (вдих). Присідати навшпиньки, спину трима- ти прямо. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

5. В.п. — стійка ноги нарізно, руки за спину. 1 — нахил тулуба праворуч, права рука донизу (видих);  2 — в.п. (вдих); 3 — нахил ту- луба лвворуч, ліва рука донизу (видих);  4 — в.п. (вдих).  Під час на- хилу голову не опускати, тулуб тримати рівно. Темп середній. Пов- торити 8–10 разів у кожну сторону.

6. В.п. — о.с. 1 — випад лівою ногою вперед, ліву руку в сторону, праву — за голову (вдих); 2 — в.п. (видих);  3 — випад правою ногою вперед, праву руку в сторону, ліву — за голову (вдих);  4 — в.п. (ви- дих). Темп середній. Повторити 10–12 разів кожною ногою.

7. В.п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони. 1 — нахил тулуба вперед до правої ноги, лівою рукою дістати носка правої ноги, пра- ва рука назад (видих);  2 — в.п. (вдих);  3 — нахил тулуба вперед до лівої ноги, правою рукою дістати носка лівої ноги, ліва рука назад (видих);  4 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 10–12  разів до кожної ноги.

8. В.п. — стійка на колінах, руки в сторони. 1 — прогинаючись і повертаючи тулуб праворуч, дістати пальцями правої руки до п’яток (видих);  2 — в.п. (вдих; 3 — прогинаючись і повертаючи тулуб ліво- руч, дістати пальцями лівої руки до п’яток (видих);  4 — в.п. (вдих). Темп повільний.  Повторити 10–12 разів у кожну сторону.

9. В.п. — о.с. Ходьба на місці, виконуючи  різні рухи руками. Дихання   помірне.  Темп  середній.  Вправу  виконувати протягом

40–60 с.

 

10. В.п. — о.с. Оздоровчий біг з переходом  на ходьбу. Дихання помірне. Темп повільний.  Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

11. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 2

вправ при правосторонньому сколіозі

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими вільними рухами рук. Дихання помірне. Темп середній. Ви- конувати вправу протягом 40–50 с.

2. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені, пальці переплетені у

«замок». 1 — руки вгору, прогнутися  (вдих);  2 — енергійний  нахил тулуба вперед, руки донизу (видих);  3 — руки вгору, прогнутися (вдих);  4 — в.п. (видих). Під час виконання нахилів  ноги у колінах не згинати. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

3. В.п. — о.с., руки на поясі. 1–2 — присід на повну ступню, ру- ками взятися за середину гомілок, голову опустити — групування (видих);  3–4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 8–12 разів.

4. В.п. — о.с. 1 — праву ногу в сторону на носок, ліву руку вгору, права — на пояс (вдих); 2–3 — пружні нахили тулуба праворуч (ви- дих); 4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 10–12 разів у кожну сторону.

5. В.п. — лежачи  на спині, руки до плечей. 1–2  — підняти  ліву руку вгору, праву руку донизу, зігнути праву ногу у коліні (видих);

3–4  — в.п. (вдих);  5–6  — підняти  праву руку вгору, ліву руку до- низу, зігнути ліву ногу у коліні (видих);  7–8 — в.п. (вдих). Темп по- вільний. Повторити 10–12 разів кожною рукою і ногою.

6. В.п. —  стоячи  правим  боком  до гімнастичної  стінки,  праву ногу поставити  на щабель, руки до плечей. 1 — нахил тулуба пра- воруч, руки вгору (видих);  2 — в.п. (вдих).  Змінити в.п. 3 — нахил тулуба ліворуч, руки вгору (видих);  4 — в.п. (вдих).  Темп середній. Повторити 10–12 разів у кожну сторону.

7. В.п. — о.с., ліва ступня попереду правої на одній лінії, руки на пояс. 1 — нахил тулуба праворуч (видих); 2 — в.п. (вдих); 3 — нахил тулуба ліворуч (видих); 4 — в.п. (вдих). Темп повільний. Повторити

10–12 разів у кожну сторону.

 

8. В.п. — стійка на колінах, руки на поясі. 1 — праву ногу право- руч на носок, ліву руку вгору (вдих);  2–3 — пружні нахили тулуба праворуч  (видих);  4 — в.п. (вдих);  5 — ліву ногу ліворуч  на носок, праву руку вгору (вдих); 6–7 — пружні нахили тулуба ліворуч (ви- дих); 8 — в.п. (вдих).  Спину тримати прямо. Темп середній. Повто- рити 10–12 разів у кожну сторону.

9. В.п. — о.с. 1 — стрибком  ноги нарізно, руки вгору і сплеск у долоні над головою (видих);  2 — в.п. (видих). Стрибки  виконувати м’яко навшпиньках.  Темп середній. Повторити 16–20 разів.

10. В.п. — о.с. Ходьба на місці, виконуючи  різні рухи руками. Дихання   помірне.  Темп  середній.  Вправу  виконувати протягом

40–60 с.

11. В.п. — о.с. Оздоровчий біг з переходом  на ходьбу. Дихання помірне. Виконати вправи на дихання та увагу. Темп повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

12. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 3

вправ при правосторонньому сколіозі

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці, виконуючи різні рухи руками. Дихан- ня помірне. Темп середній. Вправу виконувати протягом 40–60 с.

2. В.п. — о.с. 1 — руки вгору, праву ногу назад на носок, потяг- нутися  (вдих);  2 — в.п. (видих);  3 — руки вгору, ліву ногу назад на носок, потягнутися (вдих); 4 — в.п. (видих). Темп середній. Повто- рити 8–10 разів.

3. В.п. — о.с. 1 — сплеск  у долоні перед грудьми; 2 — сплеск  у долоні за спиною; 3 — згинаючи  руки сплеск у долоні за головою;

4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, руки до плечей. 1–3 — пружні при- сідання на носках, руки вперед; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп се- редній. Повторити 8–10 разів.

5. В.п. — стоячи  правим  боком  біля  гімнастичної  лави,  праву ногу на лаву, руки на пояс. 1–3 — нахили тулуба праворуч; 4 — в.п. Змінити в.п. 5–7 — нахили тулуба ліворуч; 8 — в.п. Дихання  помір- не. Темп середній. Повторити 8–10 разів у кожен бік.

 

6. В.п. — стійка ноги нарізно, півнахил  тулуба вперед, руки пе- ред грудьми. Імітація  плавання способом «брас». Дихання  помірне. Темп середній. Вправу виконувати 20–30 с.

7. В.п. — стійка ноги нарізно, руки в сторони, пальці стиснуті  у кулаки. 1–2 — колові оберти руками вперед; 3–4 — колові оберти руками назад. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 8–10 ра- зів у кожному напрямку.

8. В.п. — о.с. 1–3 — відвести праву ногу назад–вгору, ліва рука вгору, права внизу («ластівка»); 4 — в.п.; 5–7 — відвести ліву ногу назад–вгору, права рука вгору, ліва внизу («ластівка»); 8 — в.п. Ди- хання  помірне.  Темп  повільний.  Повторити 8–10  разів  на кожну ногу.

9. В.п. — о.с. Ходьба по рейці гімнастичної  лави, руки в сторони. Дихання  помірне.  Темп  повільний.  Вправу  виконувати протягом

20–30 с.

10. В.п. — о.с. Ходьба по колу, виконуючи  різні рухи руками. Дихання   помірне.  Темп  середній.  Вправу  виконувати протягом

15–20 с.

11. В.п. — о.с. Біг у повільному  темпі з переходом на ходьбу і ви- конанням дихальної вправи з підніманням рук вгору та опусканням вниз. Дихання  помірне. Темп середній з переходом на повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

12. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 1

вправ при плоскостопості

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими вільними рухами рук. Дихання помірне. Темп середній. Ви- конувати вправу протягом 40–50 с.

2. В.п.  —  о.с. 1–2  —  піднятися навшпиньки, руки  в  сторони (вдих); 3–4 — опускаючись на п’яти, руки донизу (видих). Темп по- вільний. Повторити 8–10 разів.

3. В.п. — о.с. Ходьба  навшпиньки, не згинаючи  ніг у колінах, руки на поясі. Дихання  помірне. Темп середній. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

 

4. В.п. — о.с., руки на пояс. Перекати  з п’яток на носок, із нос- ків на п’яти. Дихання  помірне. Темп повільний. Вправу виконувати протягом 40–60 с.

5. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–3 — пружні при- сідання на носках, руки вперед; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп се- редній. Повторити 8–10 разів.

6. В.п. — сидячи  на гімнастичній  лаві (стільці). Захоплювання пальцями ніг різних  мілких  предметів  (олівець,  ґудзики,  кулькова ручка, хустинку чи серветку). Дихання помірне. Темп повільний. Вправу виконувати протягом 2–3 хв.

7. В.п. — те саме. 1–4 — колові оберти ступнею зовні; 5–8 — ко- лові оберти ступнею всередину. Дихання  помірне. Темп повільний. Повторити 10–12 разів у кожному напрямку.

8. В.п. — о.с.,  руки на пояс. Стрибки на місці, навшпиньки. Стриб- ки виконувати м’яко. Тулуб прямий.  Повторити 16–20 стрибків на кожній нозі та на обох.

9. В.п. — о.с. Ходьба на місці, виконуючи різні рухи руками. Дихан- ня помірне. Темп середній. Вправу виконувати протягом 40–60 с.

10. В.п. — о.с. Оздоровчий біг з переходом  на ходьбу. Дихання помірне. Виконати вправи на дихання та увагу. Темп повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

11. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 2

вправ при плоскостопості

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими вільними рухами рук. Дихання помірне. Темп середній. Ви- конувати вправу протягом 40–50 с.

2. В.п. — о.с., руки  в сторони.  1 — руки  до плечей,  пальці  рук стиснуті у кулаки; 2 — піднятися навшпиньки, руки вгору; 3 — опус- титися  на п’яти, руки  до плечей; 4 — в.п. Дихання  помірне.  Темп середній. Повторити 8–10 разів.

3. В.п. — о.с., руки на пояс. Ходьба на зовнішній  стороні стопи. Звертати увагу на поставу. Дихання  помірне. Темп середній. Впра- ву виконувати протягом 30–40 с.

 

4. В.п. — сидячи  на стільці. Перекати  по черзі лівою та правою стопою тенісного м’ячика. Дихання помірне. Темп середній. Вправу виконувати протягом 2–3 хв.

5. В.п. — о.с. 1 — присід навшпиньки, руки вгору (видих); 2 — в.п. (вдих);  3 — присід навшпиньки, руки  в сторони  (видих);  4 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

6. В.п. — сидячи на стільці (гімнастичній лаві), ноги прямі, ступ- ні разом, носки на підлозі, руки на пояс. 1–3  — максимально роз- вести п’яти, не відриваючи  носків від підлоги; 4 — в.п. Дихання  по- мірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів.

7. В.п. — упор сидячи на гімнастичній  лаві, ноги нарізно. 1 — максимально звести носки; 2 — розвести носки в сторони. Дихання помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів.

8. В.п. — о.с. Стрибки  на обох ногах, навшпиньки з невеликим просуванням вперед. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити

16–20 разів.

9. В.п. — о.с., руками тримаючись за гімнастичний канат. Лазіння по канату на довільну  висоту. Канат під час лазіння  захопити  під- ошвами. Дихання  помірне. Темп повільний.  Повторити 1–2 рази.

10. В.п. — о.с. Ходьба на місці, виконуючи  різні рухи руками. Ди- хання помірне. Темп середній. Вправу виконувати протягом 40–60 с.

11. В.п. — о.с. Оздоровчий біг з переходом  на ходьбу. Дихання помірне. Виконати вправи на дихання та увагу. Темп повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

12. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс № 3

вправ при плоскостопості

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна і ши- рокими вільними рухами рук. Дихання помірне. Темп середній. Ви- конувати вправу протягом 40–50 с.

2. В.п. — стоячи на зовнішній  стороні стопи, руки зігнуті перед грудьми. 1–2 — піднятися навшпиньки, руки в сторони (вдих); 3–4 — в.п. (видих). При виконанні вправи спину тримати рівно, голову не опускати. Темп повільний.  Повторити 8–10 разів.

 

3. В.п. — о.с. Ходьба  навшпиньках,  на п’ятах (пальці  зігнуті), руки на пояс. Дихання  помірне. Темп середній. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, стопи паралельні.  1–2 — підняти внутрішній  край стопи, зігнути пальці; 3–4 — в.п. 5–6 — підняти зовнішній  край стопи, зігнути пальці; 7–8 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 10–12 разів.

5. В.п. — стоячи  поперек  на гімнастичній  палиці.  1 — присід, руки  вперед  (видих);  2 —  в.п. (вдих).  Темп  середній.  Повторити

8–10 разів.

6. В.п. — сидячи  на стільці. Перекати  по черзі лівою та правою стопою тенісного м’ячика. Дихання помірне. Темп середній. Вправу виконувати протягом 2–3 хв.

7. В.п. — стоячи  біля гімнастичної  стінки.  Лазіння  по гімнас- тичній  стінці довільним  способом, наступаючи  на щабель  серед- иною ступні. Дихання  помірне.  Темп  повільний.  Повторити 3–4 рази.

8. В.п. — те саме, тримаючись  руками  за щабель. 1 — піднятися навшпиньки (вдих); 2 — в.п. (видих). Слідкувати за поставою. Темп повільний.  Повторити 16–20 разів.

9. В.п. — о.с. Ходьба приставними кроками  правим та лівим бо- ком вперед по рейці перевернутої  гімнастичної  лави. Дихання  по- мірне. Темп повільний.

10. В.п. — о.с. Стрибки  на обох ногах, навшпиньки з поворотом на 60 — 90 °. Дихання  помірне.  Темп середній.  Повторити 16–20 разів.

11. В.п. — о.с. Оздоровчий біг з переходом  на ходьбу. Дихання помірне. Виконати вправи на дихання та увагу. Темп повільний. Вправу виконувати протягом 1–2 хв.

12. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

Комплекс

вправ при поліартритах

1. В.п. — о.с. Ходьба на місці з високим підніманням стегна. Ди- хання помірне. Темп середній. Вправу виконувати протягом 1 хв.

 

2. В.п. — стійка ноги нарізно, руки опущені, з’єднані у «замок».

1 — руки вгору; 2 — руки ліворуч; 3 — руки праворуч; 4 — в.п. Дихан- ня помірне. Темп середній. Повторити 6–8 разів.

3. В.п. — стійка ноги нарізно, руки до плечей. 1–4 — колові обер- ти ліктями вперед; 5–8 — колові оберти ліктями назад. Дихання  по- мірне. Темп середній, Повторити 8–10 разів у кожному напрямку.

4. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1–4 — колові оберти прямими руками вперед; 5–8 — колові оберти прямими руками на- зад. Дихання  помірне. Темп середній, Повторити 8–10 разів у кож- ному напрямку.

5. В.п. — сидячи,  у руках гімнастична  палиця.  1 — поворот  ту- луба ліворуч,  руки  вгору–назад, прогнутися  (вдих);  2 — в.п (ви- дих); 3 — поворот тулуба праворуч,  руки вгору–назад, прогнутися (вдих); 4 — в.п (видих). Темп середній. Повторити 8–10 разів у кож- ну сторону.

6. В.п. — стійка ноги нарізно, руки на пояс. 1 — нахил тулуба лі- воруч, руки вгору; 2 — в.п.; 3 — нахил тулуба праворуч, руки вгору;

4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10  разів у кожну сторону.

7. В.п. — широка стійка, руки в сторони. 1 — нахил тулуба впе- ред, руками  обхопити  себе за плечі (видих);  2 — в.п. (вдих).  Темп швидкий. Повторити 8–10 разів.

8. В.п. — сидячи.  1 — зігнути  праву ногу у коліні  і руками  під- тягнути  до грудей; 2 — в.п.; 3 — зігнути ліву ногу у коліні і руками підтягнути  до грудей; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів кожною ногою.

9. В.п. — сидячи. 1 — нахил ліворуч, руки за голову; 2 — в.п.; 3 — нахил тулуба праворуч,  руки за голову; 4 — в.п. Дихання  помірне. Темп середній. Повторити 8–10 разів у кожну сторону.

10. В.п. — лежачи на спині, руки в сторони. 1 — піднімаючи ту- луб у присід, нахил тулуба вперед (видих);  2 — в.п. (вдих). Темп середній. Повторити 8–10 разів.

11. В.п. — стоячи, ліва рука на грудях, права на животі. 1 — на вдиху розширити грудну клітку, живіт втягнути;  2 — в.п. (видих). Повне і глибоке дихання. Повторити 6–8 разів.

 

РОЗДІЛ VI

ВИКОРИСТАННЯ МАСАЖУ ТА САМОМАСАЖУ ПРИ РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Масаж — метод лікування та профілактики захворювань,  що являє  собою сукупність  прийомів  механічного  дозованого  впливу на різні ділянки поверхні тіла людини, які виконуються руками ма- сажиста або спеціальними апаратами.

Масаж виник ще у сиву давнину. Слово «масаж» грецького по- ходження і означає місити, м’яти, погладжувати.

Історія зберегла для нас пам’ятки, які свідчать, що деякі прийо- ми масажу  були  відомі ще понад двадцять  п’ять століть  до нашої ери. У стародавньому китайському рукопису  «Ней-цзин» («Книга про внутрішню людину», IX ст. до н.е.) записано: «Якщо під впливом переляку  нерви та кровоносні  судини людського тіла закупорились, тіло затерпло, то за допомогою масажу можна його вилікувати» [5].

У Китаї було і є нині багато шкіл, що готують фахівців  з маса- жу не тільки з метою лікування, але й для профілактики населення країни.  З великим  успіхом нині застосовується масаж під час під- готовки та участі у змаганнях китайських спортсменів.

Докладно масаж описаний у стародавньокитайській книзі «Аюр- Веда» («Знання життя, 1600 років до н.е.»). Із розвитком культур- ного обміну масаж із Китаю поширився у Корею, В’єтнам, Японію і далеко у Західну Європу.

У ті давні віки великий  вплив на культуру  інших народів здій- снював Єгипет. Від нього стародавні  греки запозичили бані, вико- ристання мазей та розтирань. Велика увага у Стародавній Греції приділялася фізичному вихованню. На чисельних вазах, предметах повсякденного користування зображувалися прийоми  догляду за тілом: обливання,  розтирання, масаж, різні вправи. З цього приво- ду римський  історик  Курцій  писав: «У той час як розумова  освіта юнаків  проводилася батьками,  суспільні  гімназії  турбувалися про тілесний розвиток, тому що із точки зору суспільного добробуту са- мою важливою метою виховання було  виховати для  держави нове покоління, що складається із сильних, гарних, сміливих та спритних юнаків».

 

Стародавній лікар Геродікос (484–425 рр. до н.е.) говорив про фізіологічний вплив масажу на організм, використання його у спорті. Ще більше розвинув  теорію масажу визначний лікар Ста- родавньої Греції Гіппократ (459–377 рр. до н.е.). Будучи зачинате- лем природних засобів лікування, він говорив: «Природа виліковує хвороби, природа  — це хазяїн, а лікар — її управитель». З приводу послідовного  лікування вивихів плеча Гіппократ писав: «Масаж може зв’язати суглоб, надто розслаблений, і пом’якшити  суглоб, якщо він дуже тугий» [16]. Лікарі Стародавньої Греції запрова- джували  масаж у спорт, армію, школу та побут. Тоді і з’явився са- момасаж, тобто прийоми  та маніпуляції, що проводяться на само- му собі.

Велика  заслуга  по вдосконаленню прийомів  масажу  належить Клавдію  Галену (біля  130–200  рр. н.е.), який  визначив  дев’ять ви- дів масажу. Він радив починати процедуру із слабких розтирань, підсилювати поступово і закінчувати легкими прийомами. Методи- ка розтирання, по Галену, полягала  у наступному:  «Знявши одежу із хворого, тіло його розтирати  сукном,  потім  маслом.  Коли  шкі- ра внаслідок ніжного тертя дещо почервоніє, починати розтирати сильніше  і голою рукою покрите  маслом тіло, але не надто сильно і не надто слабко, щоб довести тіло до розслаблення чи знемоги; у сильних молодих людей тертя може бути сильнішим. Тертя вико- нується потім сильними руками у різних напрямках: зверху донизу, знизу вгору, поперек, горизонтально».

У Європі  відродження лікувальної гімнастики  та масажу  роз- почалося  лише у XVI ст. Німецький лікар  Ф.Гофман (1718  р.) та французький хірург Андре (1771  р.) започаткували впровадження масажу у хірургію та ортопедію, особливо рекомендувався він тим, хто вів малорухливий спосіб життя.

Відомий  французький клініцист  Тіссо  писав: «Розтирання є... лікувальний засіб, яким  ми не можемо нехтувати.  Якщо щоранку, лежачи  у ліжку  на спині і піднявши  трохи зігнуті у колінах  ноги, розтирати  собі шлунок і живіт шматком фланелі,  то цим покращу- ється перистальтичні рухи в усіх кишках черевної порожнини. Якщо труть усе тіло, то сприяють  випаруванню і кровообігу. Стародавні, які знали вигоду розтирання, використовували його не тільки як лі- кувальний засіб, але воно було, так би мовити, їхнім повсякденним засобом для збереження  здоров’я» [5].

 

Разом з тим загальне визнання масаж здобув у Європі лише у се- редині XIX ст. Велику роль у використанні його для лікувальної та оздоровчої мети відіграв Петро Генріх Лінг (1776–1839 рр.) — осно- воположник шведської системи масажу. У 1813 р. у Стокгольмі  був створений Державний інститут масажу та лікувальної гімнастики.

У Росії у 70-і роки XIX ст. була розроблена  фізіологія  масажу і усі його прийоми  приведені до відповідної  системи. Цю процедуру широко використовували у клініках (терапії, хірургії) та косметич- них кабінетах. Батьком сучасного спортивного масажу вважають видатного вченого І.З.Заблудовського. Російські вчені М.Я.Мудров, С.Г.Зибелін, Н.Ф.Філатов та ін. багато писали  про профілактичне значення  масажу  та  гімнастики.  Однак  ця  ефективна процедура була доступною лише для вибраних.

У 20-і роки XX ст., керуючись  вченням  Сечєнова–Павлова, ра- дянські вчені внесли багато нового у фізіологію масажу. А.Є.Щербак, О.Р.Киричинський, А.Ф.Вербов, І.М.Саркізов-Серазіні, та інші зробили великий  вклад у вирішення методичних  та організаційних питань  з використання масажу у лікувальних закладах.  Масаж  як засіб боротьби із втомою став широко використовуватися у системі фізичної підготовки.