Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

1. поняття і сутність легалізації торговельної діяльності

Незважаючи на те що основним нормативним актом – Конституцією України – для всіх громадян України встановлені рівні загальні права і обов'язки, держава виділяє певні категорії громадян, для яких встановлюється спеціальний правовий режим щодо їх правосуб'єктності завдяки їх статусу. Це, зокрема, стосується осіб, які обіймають певні посади в органах виконавчої влади, є військовослужбовцями, народними депутатами і т. ін. Крім того, діють обмеження і щодо ведення певного виду діяльності, прерогатива на здійснення якої належить державі.

Загальним правилом для всіх фізичних і юридичних осіб встановлено, що здійснення діяльності, яка містить ознаки підприємницької, можливе тільки за умови обов'язкової легалізації такої діяльності і особи, яка її здійснює. Інакше здійснення підприємництва, спочатку без державної реєстрації, а потім і без подальшої легалізації у випадках, передбачених законом, переслідується в адміністративному, а в деяких випадках – і в кримінальному порядку. Крім того, для юридичних осіб необхідна вказівка на заняття ними торговельною діяльністю у власних установчих документах.

Не є винятком і заняття торговельною діяльністю. Для неї також діє дозвільна система, яка встановлена державою. Основною відмінністю від легалізації підприємницької діяльності є те, що не всі суб'єкти торговельної діяльності (незважаючи на схожість заборон і обмежень, накладених державою на підприємців і торговців) підлягають обов'язковій державній реєстрації і відповідно не підлягають і подальшій процедурі легалізації, характерній для суб'єктів підприємницької діяльності.

У загальному випадку легалізацію розглядають як узаконення або надання законної сили, перехід на легальне становище. Це означає, що для того, щоб особа одержала законний статус торговця, вона повинна у встановленому законом порядку виконати всі необхідні для цього умови.

Легалізація торговельної діяльності класифікується:

1) за місцем здійснення діяльності:

а) внутрішня (торговельна діяльність здійснюється в загальному порядку відповідно до законодавства України, що регулює торгівлю на території України);

б) зовнішня (торговельна діяльність здійснюється в спеціальному порядку, відповідно до міжнародних нормативних актів, зовнішньоекономічного законодавства України і Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»);

2) за місцем здійснення легалізації (органами, що здійснюють легалізацію): у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи – підприємця; податкових органах, органах внутрішніх справ, митних органах, Міністерства економіки і у справах європейської інтеграції, Державному комітеті з питань регуляторної політики і підприємництва і т. ін.;

3) за сферою діяльності:

а) державна реєстрація – здійснюють суб'єкти, торговельна діяльність яких має ознаки підприємницької або господарської діяльності відповідно до ст. 42 і ст. 58 ГК України, де в ст. 58 вказані основи державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності, під якою згідно зі ст. 3 цього ж Кодексу розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, яка спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт або надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність; Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV;

б) ліцензування – суб'єкти торгівлі здійснюють діяльність, що міститься в ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. і інших спеціальних нормативних актах;

в) патентування – суб'єкти торгівлі здійснюють діяльність, яка міститься в Законі України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 р.;

г) сертифікація – відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» від 10.05.1993 р. і іншими нормативними актами, що регулюють дану сферу легалізації тощо.