Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

Тема № 8.      правове регулювання захисту прав споживачів

1. Загальні правові засади захисту прав споживачів.

2. Загальна характеристика прав та обов’язків споживачів.

3. Право на захист прав споживачів державою та право на безпеку продукції (товарів, наслідків робіт).

4. Право на належну якість продукції (робіт та послуг) та право на інформацію про товар (роботи та послуги).

5. Права споживача при придбанні ним товару належної якості та у разі придбання ним товару неналежної якості.

6. Права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг).

7. Види порушень прав споживачів та захист прав споживачів судовими органами.

 8. Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів.