Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

Тема № 4.      патентування торговельної діяльності

1. Поняття і правові підстави патентування торговельної діяльності.

2. Суб'єкти патентування торговельної (підприємницької) діяльності.

3. Поняття, зміст і види торгових патентів.

4. Порядок придбання і використання торгового патенту.

5. Вартість і терміни дії торгових патентів.