Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

1. поняття та організація роботи роздрібної торговельної мережі

Під роздрібною торгівлею розуміють сферу підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на підставі усного чи письмового договору купівлі-продажу безпосередньо кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання.

Роздрібну торговельну мережу становлять різні пункти продажу товарів, у яких здійснюється роздрібна торгівля, від стаціонарних торговельних об’єктів до тимчасових та пересувних пунктів роздрібного продажу товарів, торговельні автомати, торговельні місця на ринках, пункти продажу товарів поштою і за замовленням тощо.

За характером здійснення торгівлі роздрібна торговельна мережа поділяється на стаціонарну та пересувну.

До стаціонарної торговельної мережі належать пункти продажу, які розташовані в постійних спеціально збудованих або пристосованих чи обладнаних спорудах або приміщеннях для торгівлі.

Залежно від наявності торговельного залу для покупців пункти продажу стаціонарної торговельної мережі поділяються на дві групи торговельних об’єктів:

1) магазини. Магазинами вважаються роздрібні пункти продажу товарів, які займають відокремлену будівлю або приміщення та мають торговий зал для покупців. При цьому магазин, який займає декілька відокремлених приміщень в одній будівлі, що підпорядковуються одній адміністрації, вважається одним магазином. Якщо ж магазин займає декілька відокремлених приміщень у різних будівлях, то кожне приміщення вважається самостійним магазином навіть у тому випадку, коли всі ці підрозділи підпорядковуються одній адміністрації;

2) кіоски. Кіосками вважаються пункти продажу товарів, які займають відокремлене приміщення, але не мають торгового залу для покупців. Якщо кіоск належить одній торговельній організації, але розміщений у приміщенні магазину іншої торговельної організації, то їх відносять до самостійних торговельних підприємств. Кіоски, які закріплені за магазином та перебувають на його балансі, вважаються самостійними торговельними підприємствами.

Іноді в деяких нормативних актах при позначенні пунктів продажу товарів вживається термін «павільйон» чи інший термін. У таких випадках, залежно від того, чи має павільйон або торговельний об’єкт з іншою назвою торговий зал для покупців, такий торговельний об’єкт відносять до пунктів продажу типу магазин чи кіоск.

Поряд із вказаними торговельними об’єктами стаціонарної торговельної мережі окремо виділяється такий складний об’єкт, як торговельний центр. Під торговельним центром розуміють групу торговельних об'єктів, зосереджених в одному місці і керованих як одне ціле, які за своїми типами, розмірами і місцезнаходженням функціонально відповідають потребам торгової зони, що обслуговується ними.

Одним із різновидів торговельних центрів є ринок. Ринок – це єдиний торговельний комплекс, який використовується для здійснення підприємницької діяльності з організації торгівлі. До його складу входить земельна ділянка, розташовані на ній споруди торгового призначення, інженерно-технічні комунікації, системи опалення, енергопостачання та водопостачання, які об’єднуються єдиним цільовим призначенням для здійснення торгівлі. Торгові місця на ринку можуть облаштовуватися в різних стаціонарних спорудах, у малих архітектурних формах, у критих павільйонах, на відкритих прилавках та асфальтованих площадках, призначених для нестаціонарної торгівлі. Організацію роботи ринку поряд із загальними нормативно-правовими актами, що регламентують організацію роботи роздрібної торговельної мережі, додатково врегульовано спеціальним нормативним актом – Правилами торгівлі на ринках.

До пересувної (нестаціонарної) торговельної мережі належать різні засоби (спеціальне обладнання та пристосування) для нестаціонарної торгівлі, торгівлі на винос та виїзд. До пересувної торговельної мережі належать автомагазини, розвозки, цистерни, автоцистерни, лотки, прилавки, ручні візки, корзини та інші засоби, які використовуються для обладнання нестаціонарних пунктів продажу товарів. При цьому слід враховувати те, що зазначене обладнання само по собі не можна вважати пунктом продажу товарів. Таким пунктом продажу товарів є безпосередньо відведене місце, яке призначене для розміщення відповідних засобів і здійснення нестаціонарної торгівлі на винос чи виїзд.

Відповідно до вимог чинного законодавства, яким регламентовано організацію роботи торговельної мережі, спеціально відведеними місцями для розміщення засобів пересувної торговельної мережі є торговельні місця в межах території ринків.

Серед торговельних об’єктів роздрібної торговельної мережі окрему групу становлять торговельні об’єкти дрібнороздрібної торговельної мережі. Роботу торговельних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі додатково регламентовано Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, які затверджено Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 8 липня 1996 р. № 369.

Дрібнороздрібна торговельна мережа є однією із форм продажу товарів поза магазином, при якому приміщення, де розташовуються відповідні пункти продажу товарів, не мають торговельного залу для покупців. Продаж товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі здійснюється через пункти продажу товарів, що розміщенні в спорудах некапітальної забудови (кіоски, ларі, лотки, палатки, павільйони для сезонного продажу товарів тощо), а також через засоби пересувної торговельної мережі (автомагазини, автокафе, авторозвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо).

Через дрібнороздрібну торговельну мережу дозволяється реалізація продовольчих і непродовольчих товарів тільки нескладного асортименту, яка провадиться згідно з правилами їх продажу. Асортиментний перелік товарів для дрібнороздрібної торговельної мережі узгоджується господарюючим суб’єктом з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби (п. 5 Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі). При цьому забороняється продаж через дрібнороздрібну торговельну мережу певних категорій товарів, які визначено в п. 8 Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі.