Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

3. поняття та види організаційно-правових форм здійснення торговельної діяльності

Починаючи розгляд організаційно-правих форм здійснення торговельної діяльності, слід відзначити, що чинне законодавство не містить поняття «організаційно-правові форми здійснення торговельної діяльності». Разом із цим передбачене у законодавстві різноманіття способів та форм здійснення торгівлі обумовлює необхідність використання терміна, який би дозволив поєднати існуючі способи та форми здійснення торгівлі.

Тому в юридичній літературі стосовно правового регулювання торговельної діяльності іноді використовується термін «організаційно-правові форми здійснення торговельної діяльності». Цей термін, як правило, використовують для позначення різних правових форм, у яких здійснюється торговельна діяльність. Оскільки вказане поняття охоплює коло важливих питань, пов’язаних правовим регулюванням організації та здійсненням торговельної діяльності, що можуть бути поєднані за спільним предметом правового регулювання, воно буде використано для позначення кола важливих питань, пов’язаних із правовими засобами і формами організації і здійснення торговельної діяльності.

Таким чином, під організаційно-правовими формами здійснення торговельної діяльності слід розуміти встановленні законодавством правові засоби і форми організації та здійснення торговельної діяльності. Слід відзначити, що організаційно-правові форми здійснення торговельної діяльності необхідно відрізняти від організаційно-правових форм суб’єктів торговельної діяльності. Перше поняття стосується вимог до правових форм та засобів здійснення торговельної діяльності, друге – вимог до суб’єктів, що будуть здійснювати таку діяльність.

Вимоги, які ставляться до організації та здійснення торгівлі, залежать від того, чи буде торгівля здійснюватися без реєстрації особи як суб’єкта підприємницької діяльності, чи з такою реєстрацією, а також від обраної особою форми оподаткування доходів від своєї діяльності.

Залежно від вказаних питань можна виділити декілька видів організаційно-правових форм здійснення торговельної діяльності: торгівля без реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності; торгівля з реєстрацією як суб’єкта підприємницької діяльності; торгівля за загальною системою оподаткування; торгівля зі сплатою фіксованого податку; торгівля зі сплатою єдиного податку.