Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

4. правове регулювання застосування розрахункових книжок

Порядок застосування розрахункових книжок регулюється  Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, який затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 1 грудня 2000 р. № 614.

 Поняття розрахункової книжки. Розрахункова книжка – належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених цим Законом випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

Підстави застосування розрахункових книжок. Розрахункові книжки застосовуються у випадках, коли розрахункові операції дозволено провадити без застосування реєстраторів розрахункових операцій. Розрахункові книжки застосовуються із використанням книг обліку розрахункових операцій.

Розрахунковий документ – документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

Форма та зміст розрахункових документів, які повинні видаватися при здійсненні розрахунків суб'єктами підприємницької діяльності для підтвердження факту продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, визначається Положенням про форму та зміст розрахункових документів, яке затверджене Наказом Державної податкової адміністрації України від 1 грудня 2000 р. № 614.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Правові основи здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі.

2. Поняття розрахункових операцій.

3. Поняття та види правових засобів обліку розрахункових операцій при здійсненні торговельної діяльності.

4. Реєстратори розрахункових операцій.

5. Поняття реєстраторів розрахункових операцій.

6. Вимоги, які висуваються до суб’єктів торговельної діяльності при використанні реєстраторів розрахункових операцій.

7. Книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книги.

8. Правові підстави застосування книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок.

9. Випадки, коли дозволяється здійснювати торговельну діяльність без застосування книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок.

Нормативно-правові акти

Конституція України від 28 червня 1996 р.  // ВВР України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.  № 436-IV // Офіційний вісник України. –  2003. –  № 11. – Ст. 462.

Закон України від 12.05.1991 р. № 1024-XII в редакції Закону № 3161-IV від 01 грудня 2005 р.  «Про захист прав споживачів» // ВВР України. –  2006. –  №  7. –  Ст.  84.

Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6 липня 1995 р.  265/95-ВР // ВВР України. – 1995. – №  28. – Ст. 205.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 23 серпня 2000 р. № 1336 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 35. – Ст. 1491.

Наказ Державної Податкової Адміністрації України «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 1 грудня 2000 р. № 614 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 6. – Ст. 248.

Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок» від 01 грудня 2000 р.  № 614 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 6. – Ст. 248.

Наказ Державної податкової адміністрації України «Про Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги)» від 01 грудня 2000 р.  № 614 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 6. – Ст. 248.