Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

3. правове регулювання застосування книг обліку розрахункових операцій

Порядок застосування книг обліку розрахункових операцій визначений Порядком реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, який затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України «Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 1 грудня 2000 р. № 614.

Поняття книг обліку розрахункових операцій. Книга обліку розрахункових операцій – прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Підстави застосування книг обліку розрахункових операцій. Книги обліку розрахункових операцій застосовуються у випадках, коли розрахункові операції дозволено провадити без застосування реєстраторів розрахункових операцій. Книги обліку розрахункових операцій застосовуються з використанням розрахункових книжок.

Книга обліку розрахункових операцій реєструється на кожний реєстратор розрахункових операцій, якщо згідно з чинним законодавством розрахунки можуть провадитися без застосування реєстр розрахункових операцій, – на окремий торговий об’єкт.