Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

3. право на захист прав споживачів державою та право на безпеку продукції (товарів, наслідків робіт)

Правові гарантії захисту прав споживачів державою встановлено в ст. 5 Закону України «Про захист прав споживачів». Згідно з цією нормою державна політика у сфері захисту прав споживачів базується на тому, що держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров’я і життєдіяльності.

Захист прав споживачів державою здійснюється через спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, на які згідно із законодавством покладені відповідні функції, а також через суди.

Гарантії забезпечення безпеки продукції (товарів, наслідків робіт) встановлено в ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів». Задля цього виробник повинен забезпечити, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для життя, здоров’я споживача та навколишнього природного середовища, а також не завдавала шкоди майну споживача.

Для досягнення цієї мети розробник, створюючи новий (модернізований) товар, повинен подати технічну документацію відповідному державному органу для проведення державної експертизи на його відповідність вимогам щодо безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, а також навколишнього природного середовища (ч. 6 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Продукція, на яку актами законодавства або іншими нормативними документами встановлено обов’язкові вимоги щодо забезпечення безпеки для життя, здоров’я споживачів, їх майна, навколишнього природного середовища і передбачено нанесення національного знака відповідності, повинна пройти встановлену процедуру оцінки відповідності. Виробник має право маркувати продукцію національним знаком відповідності за наявності декларації про відповідність та/або сертифіката відповідності, виданих згідно із законодавством. Реалізація продукції (у тому числі імпортних товарів) без маркування національним знаком відповідності та/або без сертифіката відповідності чи декларації про відповідність забороняється (ч. 4 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів»).

З метою забезпечення безпеки продукції (товарів, наслідків робіт) на органи виконавчої влади, що здійснюють державний захист прав споживачів, покладено обов’язок негайно забороняти випуск і реалізацію продукції, використання якої може завдати шкоди життю та здоров’ю, навколишньому природному середовищу, а також майну споживача (абз. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Одним із способів забезпечення безпеки товарів (наслідків робіт) є обов’язок виробника встановлювати строк служби (строк придатності) товарів (наслідків робіт), використання яких понад визначений строк є небезпечним для життя, здоров’я споживача, навколишнього природного середовища або може заподіяти шкоду майну споживача (абз. 1 ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів»). Строк служби (строк придатності), який зазначено на етикетці, упаковці або у супровідних документах на товар, забороняється змінювати. Також забороняється вводити в обіг товари, строк придатності яких минув. Виробник (виконавець, продавець) повинен попереджати споживача про встановлений строк служби (строк придатності) товару (наслідків роботи) або його частини, обов’язкові умови його використання та можливі наслідки в разі їх невиконання, а також про необхідні дії після закінчення цього строку.

З метою забезпечення безпечного використання товарів (наслідків робіт) встановлено обов’язок виробника (виконавця) розробити правила використання продукції, її зберігання, транспортування та утилізації та довести їх до продавця або споживача та обов’язок продавця довести їх до споживача (ч. 3 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів»).

Гарантією безпечного використання товарів (наслідків робіт) є обов’язок виробника негайно припинити їх виробництво та реалізацію до усунення причин заподіяння шкоди, а в необхідних випадках – вжити заходів щодо вилучення їх з обігу і відкликання у споживачів, якщо буде встановлено, що при додержанні споживачем правил використання, зберігання чи транспортування товарів (наслідків робіт) вони завдають або можуть завдати шкоди життю, здоров’ю, майну споживача чи навколишньому природному середовищу. Якщо ж причини заподіяння шкоди усунути неможливо, виробник (виконавець) зобов’язаний зняти таку продукцію з виробництва, вилучити з обігу, відкликати у споживачів. При цьому на виробника покладається обов’язок відшкодувати у повному обсязі завдані споживачам збитки, пов’язані з відкликанням продукції (наслідків робіт) (ч. 5 ст. 14 Закону України «Про захист прав споживачів»).