Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

2. поняття та організація роботи оптової торговельної мережі

Під оптовою торгівлею розуміють сферу підприємницької діяльності, пов’язану із придбанням товарів та наступним їх продажем іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють їх продаж кінцевим споживачам через роздрібну торговельну мережу.

У сфері оптової торгівлі виділяються наступні торговельні об’єкти:

– оптові бази – основні господарські підприємства оптової торгівлі, що здійснюють оптові закупівлі та поставки (продаж) товарів і надають торговельні послуги підприємствам і організаціям роздрібної торгівлі, громадського харчування та іншим суб'єктам підприємницької діяльності;

– товарні склади, склади-холодильники – відокремлені або спеціально пристосовані приміщення для зберігання та переробки товарних запасів;

– склади-магазини, підприємства оптової торгівлі, що мають функціональні площі, до яких входять торговельні та складські площі закритих та напіввідкритих приміщень для зберігання і продажу великогабаритних товарів (меблі, будівельні матеріали тощо).