Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

Тема № 1.      торговельна діяльність як предмет торгового права. поняття, предмет, метод, система і джерела торгового права

1. Поняття торговельної діяльності в законодавстві України.

2. Поняття торгового права та його місце в системі законодавства України.

3. Предмет, метод і система торгового права України.

4. Джерела торгового права.

1. Поняття торговельної діяльності в законодавстві України