Торгове право - Навчальний посібник (Полтавский О.В.)

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Вступ
Читать: Тема № 1.      торговельна діяльність як предмет торгового права. поняття, предмет, метод, система і джерела торгового права
Читать: 1.1. торговельна діяльність як предмет правового регулювання
Читать: 1.2. підприємницька (комерційна) торговельна діяльність
Читать: Тема № 2. легалізація торговельної діяльності
Читать: 1. поняття і сутність легалізації торговельної діяльності
Читать: 2. загальний порядок реєстрації торговців – суб’єктів підприємницької діяльності
Читать: 3. поняття та види організаційно-правових форм здійснення торговельної діяльності
Читать: 4. особливості здійснення торгівлі без реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності
Читать: 5. особливості здійснення торговельної діяльності із сплатою фіксованого податку
Читать: 6. особливості здійснення торговельної діяльності суб’єктами малого підприємництва при спрощеній системі оподаткування
Читать: Тема № 3.      ліцензування торговельної діяльності
Читать: 1. загальні положення про ліцензування торговельної діяльності
Читать: 2. ліцензійні умови оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Читать: Тема № 4.      патентування торговельної діяльності
Читать: 1. поняття і правові підстави патентування торговельної діяльності
Читать: 3. поняття, зміст і види торгових патентів
Читать: 4. порядок придбання і використання торгового патенту
Читать: Тема № 5.      правове регулювання сертифікації та стандартизації товарів
Читать: 1. загальні положення про сертифікацію і стандартизацію
Читать: 2. органи і система сертифікації і стандартизації
Читать: 3. порядок придбання сертифікатів
Читать: 4. відповідальність за порушення законодавства про сертифікацію
Читать: Тема № 6.      правові основи розміщення та роботи торговельної мережі
Читать: 1. поняття та організація роботи роздрібної торговельної мережі
Читать: 2. поняття та організація роботи оптової торговельної мережі
Читать: 3. поняття та організація роботи торговельно-виробничої мережі
Читать: 4. порядок розміщення об’єктів торговельної мережі
Читать: Тема № 7.      правове регулювання здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі
Читать: 1. поняття обліку торгових угод
Читать: 2. правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій
Читать: 3. правове регулювання застосування книг обліку розрахункових операцій
Читать: 4. правове регулювання застосування розрахункових книжок
Читать: Тема № 8.      правове регулювання захисту прав споживачів
Читать: 1. загальні правові засади захисту прав споживачів
Читать: 2. загальна характеристика прав та обов’язків споживачів
Читать: 3. право на захист прав споживачів державою та право на безпеку продукції (товарів, наслідків робіт)
Читать: 4. право на належну якість продукції (робіт та послуг) та право на інформацію про товар (роботи та послуги)
Читать: 5. права споживача при придбанні ним товару належної якості та у разі придбання ним товару неналежної якості
Читать: 6. права споживача у разі порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг)
Читать: 7. види порушень прав споживачів та захист прав споживачів судовими органами
Читать: 8. відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів
Читать: Нормативно-правові акти