Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

Теми рефератів

1.   Автоматизація управлінської діяльності  банку.

2.   Побудова систем прийняття рішень.

3.   Створення локальної  мережі на великому підприємстві.

4.   Сучасні системи автоматизації діловодства.

5.   Роль CRM-систем в автоматизації діловодства.