Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

5.3. звіт

Звіт  — це службовий  документ, що містить повідомлення про діяльність особи або організації, підсумок виконання до- рученої роботи, справи і т.п.

Звіти  можуть бути простими  і складними,  залежно від ха- рактеру виконуваної роботи.

Розрізняють статистичний і текстовий  звіти.  Статистич- ний звіт оформляють від руки або машинописним способом на трафаретних бланках, текстові — на загальному  бланку або на чистому аркуші паперу формату А4 машинописним способом чи за допомогою оргтехніки.  Як правило, звіти складають про роботу, виконану протягом певного періоду (день, тиждень, місяць, квартал, півріччя, рік). Вони мають бути конкретними, тобто давати короткий  звіт на запитання схеми.

Реквізити:

Š   назва виду документа;

Š   дата (дата підписання);

Š   індекс;

Š   заголовок  до тексту;

Š   текст (складається із вступу, основної  частини,  де ви-

кладаються  головні завдання або види робіт, висновки і плани на перспективу);

Š   підпис;

Š   відбиток печатки (якщо  необхідно).

Як правило, проект текстового звіту готує секретар-рефе- рент.