Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

6.3. резюме

Резюме — це документ, у якому викладаються особисті, освітні і професійні  відомості про людину.

Реквізити

Š   назва виду документа;

Š   текст, що містить наступну інформацію:

— домашня адреса, телефон  (факс);

— П.І.П.;

— мета складання документа;

— особисті дані (дата народження, родинний  стан);

— відомості про освіту, курси підвищення кваліфікації, сертифікати (повна  назва  всіх навчальних  закладів,  у яких проходило навчання);

— відомості про професійний досвід (займана посада, по- передні посади, стаж роботи);

— відомості про публікації  (якщо  необхідно);

— інша інформація на вимогу роботодавця;

Š   дата (за необхідності);

Š   підпис (за необхідності).

Резюме  складається на прохання  роботодавця при влаш- туванні на роботу. Резюме може мати спеціальний бланк.