Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

Тема 6. особовІ документи 6.1. автобіографія

Автобіографія є документом,  у якому  автор  повідомляє про себе основні факти своєї біографії.

Реквізити:

Š   назва виду документа

Š   текст, у якому вказується:

— П.І.П.;

— дата народження;

— місце народження;

— документи  про освіту, курси  підвищення кваліфікації, сертифікати (повна  назва  всіх навчальних  закладів,  у яких проходило навчання).

—  відомості  про  трудову  діяльність   (коротко,   у  хроно- логічній  послідовності  назви  місць роботи  із зазначен- ням посад);

— короткі відомості про склад родини (батько,  мати, дру- жина, чоловік, діти);

Š   дата написання;

Š   підпис.

Кожне нове повідомлення починається з абзацу. Основною вимогою до даного виду документів є досягнен-

ня  вичерпного  лаконічного  викладу  всіх необхідних  відомо- стей про себе.

Автобіографія складається при влаштуванні на роботу, на- вчання. Зберігається в особовій справі співробітника, студента.