Діловодство в банківських установах - Навчальний посібник (Боровський В.Н., Прадун В.П., Друзін Р.В.)

4.4. розписка

Розписка — це документ, у якому підтверджуються дії, які вже відбулися, — передача й одержання документів, товарів, грошей.

Складають  розписку  в довільній формі на чистому аркуші паперу здебільшого  від руки або машинописним способом. У розписці мають бути такі відомості:

Š   назва виду документа (розписка);

Š   посада автора (у разі потреби);

Š   прізвище, ім’я, по батькові особи, яка дає розписку;

Š   сума  взятих  грошей  або  кількість  товарно-матеріаль-

них цінностей;

Š   дата оформлення документа;

Š   підпис автора.

Отриману суму грошей  у рознесенні  відзначають  цифра- ми, а в дужках розшифровують словами.

У розписці, як і в дорученні, категорично  забороняється робити  будь-які  виправлення або стирання.  Всі вільні  місця між текстом і підписом перекреслюють.  Розписку складають в одному екземплярі і зберігають нарівні з грошовими і цінними документами.

 

Іноді  в розписці  вказують  свідків,  тобто  осіб, у присут- ності яких її було складено. У такому разі ці особи засвідчують документ своїми підписами.