Теоретичні та прикладні засади інвестиційно – інноваційного розвитку економіки і ринку праці в Україні - Монографія (О.Д. Гудзинський)

ЗмІст

Вступ

 

5

Розділ I

Зайнятість й інвестиції в Україні

7

Розділ II

Особливості інвестиційного процесу в Україні і його вплив на розвиток ринку праці

19

2.1.

Теоретично-методологічні основи трансформації зайнятості населення і її вплив на інвестування економіки України

19

2.2.

Стан інвестиційного процесу в Україні і його вплив на ринок праці

47

2.3.

Перспектива інноваційно-інвестиційного розвитку праці та економіки України

68

Розділ ІІІ

Інвестиційна діяльність: особливості розвитку та активізації в сучасних умовах

76

3.1.

Інвестиційна діяльність як фактор розвитку ринкової економіки України.

76

3.2.

Активізація інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки.

95

Розділ IV

Інвестиції як чинник впливу на формування співвідношення між нагромадженням і споживанням в Україні

128

Розділ V

Продуктивна зайнятість населення як пріоритет соціально-економічної політики держави

139

Розділ VІ

Роль фіскально-бюджетних інструментів у інвестуванні людського капіталу і досягнення продуктивної зайнятості населення

148

РозділVІІ

Інноваційна модель економічного розвитку як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення

171

РозділVІІІ

Державна політика регулювання та сприяння інвестиційної діяльності

185

8.1.

Активізувати інвестиційний процес – пріоритет державної політики

185

8.2.

Умови сприяння іноземному інвестору

194

8.3.

Поліпшення інвестиційного клімату

198

Розділ ІХ

Інвестиційний проект

206

Розділ Х

Структура інвестиційного бізнес-плану

213

10.1.

Послідовність розробки інвестиційного бізнес-плану

213

10.2.

Джерела інформації для складання бізнес-плану

214

10.3.

Оцінювання ефективності інвестиційного проекту

217

10.4.

Методи аналізу ринку і конкурентного середовища

222

10.5.

Методи розрахунку потреб ресурсів

226

10.6.

Організація реалізації  інвестиційного проекту

228

10.7.

Інвестиційні ризики та форми їх страхування

230

10.8.

Стратегія фінансування інвестиційного проекту

232

10.9.

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту. Оцінювання ризиків та ефективності інвестиційного проекту

245

Розділ ХІ

Інвестиційна привабливість України

258

11.1.

Пріоритети політики щодо підвищення привабливості України для ПІІ

258

11.2.

Підвищення ролі приватизації в залученні ПІІ

261

11.3.

Рекомендації щодо державної політики сприяння припливу ПІІ

262

 

Термінологічний словник

266

 

Список літератури

288