Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

В. о. ступІна, викладач харківський національний університет внутрішніх справ