Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

М. в. чорна, канд. екон. наук, доцент харківський державний університет харчування та торгівлі ю. а. сІмех, асистентка кафедри економіки харківський державний технічний університет будівництва та архітектури