Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

С. м. клІмова, докторант харрІ наду при президентові україни