Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

Є. г. глІнський, аспірант національний університет державної податкової служби україни наук. керівник: л. а. клюско, канд. екон. наук, доцент, київський національний економічний університет