Економічна безпека держави - матеріали науково-практичної конференції

О. в. носова, д-р екон. наук, професор харківський національний університет внутрішніх справ